ke-toan-thuc-te


Tài liệu kế toán
Lỗi lập sai hoặc không đầy đủ nội dung

Lỗi lập sai hoặc không đầy đủ nội dung

Lỗi lập sai hoặc không đầy đủ nội dung Mức xử phạt: 200.000 – 1.000.000 đồng. (Áp dụng từ 01/8/2016)
Lỗi Làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập

Lỗi Làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập

Lỗi Làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập Mức xử phạt: 4 – 8 triệu đồng. (Áp dụng từ 01/8/2016
Lỗi Sử dụng hóa đơn bất hợp pháp

Lỗi Sử dụng hóa đơn bất hợp pháp

Lỗi Sử dụng hóa đơn bất hợp pháp hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ và hóa đơn của người mua. Mức xử phạt: 20 – 50 triệu đồng.
Lỗi không lập hóa đơn khi bán hàng hóa

Lỗi không lập hóa đơn khi bán hàng hóa

Lỗi không lập hóa đơn khi bán hàng hóa dịch vụ có giá trị thanh toán từ 200.000 đồng trở lên Mức xử phạt: 10 – 20 triệu đồng
Lập hóa đơn không đúng thời điểm theo quy định

Lập hóa đơn không đúng thời điểm theo quy định

Lập hóa đơn không đúng thời điểm theo quy định Lập hóa đơn không theo thứ tự từ số nhỏ đến số lớn theo quy định Có chung mức xử phạt: 4 – 8 triệu đồng.
Lỗi Không hủy hoặc hủy không đúng quy định

Lỗi Không hủy hoặc hủy không đúng quy định

Lỗi Không hủy hoặc hủy hoá đơn GTGT không đúng quy định Mức xử phạt: 2 – 4 triệu đồng.
Lỗi Không lập đủ các nội dung bắt buộc trên hóa đơn

Lỗi Không lập đủ các nội dung bắt buộc trên hóa đơn

Lỗi Không lập đủ các nội dung bắt buộc trên hóa đơn Mức xử phạt: 200.000 – 1.000.000 đồng
Lỗi không lập Thông báo phát hành hóa đơn

Lỗi không lập Thông báo phát hành hóa đơn

Lỗi không lập Thông báo phát hành hóa đơn trước khi hóa đơn được đưa vào sử dụng Mức xử phạt: 6 – 18 triệu đồng.
Lỗi vi phạm bảng kê hóa đơn chưa sử dụng

Lỗi vi phạm bảng kê hóa đơn chưa sử dụng

Lỗi vi phạm bảng kê hóa đơn chưa sử dụng Mức xử phạt: 500.000 – 1.500.000 đồng.
Lập Thông báo phát hành hóa đơn không đúng

Lập Thông báo phát hành hóa đơn không đúng

Lỗi bạn Lập Thông báo phát hành hóa đơn không đúng có mức xử phạt 2 – 4 triệu đồng.
Cho, bán hóa đơn đã mua nhưng chưa lập.

Cho, bán hóa đơn đã mua nhưng chưa lập.

Cho, bán hóa đơn đã mua nhưng chưa lập. Mức xử lý: 20 – 50 triệu đồng.
Không khai báo việc làm mất hóa đơn đã mua nhưng chưa lập

Không khai báo việc làm mất hóa đơn đã mua nhưng chưa lập

Lỗi vi phạm: Không khai báo việc làm mất hóa đơn đã mua nhưng chưa lập. Mức xử phạt: 6 – 8 triệu đồng.
Không hủy hóa đơn được mua đã hết hạn sử dụng

Không hủy hóa đơn được mua đã hết hạn sử dụng

Lỗi vi phạm: Không hủy hóa đơn được mua đã hết hạn sử dụng Mức xử phạt: 2 – 4 triệu đồng. Buộc phải hủy hóa đơn được mua đã hết hạn sử dụng; hóa đơn đã mua và chưa lập.
Lỗi Cho, bán hóa đơn đặt in của khách hàng

Lỗi Cho, bán hóa đơn đặt in của khách hàng

Lỗi vi phạm: Cho, bán hóa đơn đặt in của khách hàng này cho khách hàng khác. Mức xử phạt: 15 – 45 triệu đồng. Buộc hủy hóa đơn cho bán hoặc hóa đơn giả.
Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một khâu cơ sở in khác

Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một khâu cơ sở in khác

Lỗi vi phạm: Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một khâu bất kỳ trong hợp đồng in hóa đơn cho cơ sở in khác. Mức xử phạt: 10 – 20 triệu đồng
Nhận in hóa đơn đặt in khi không đáp điều kiện

Nhận in hóa đơn đặt in khi không đáp điều kiện

Nhận in hóa đơn đặt in khi không đáp điều kiện Mức xử phạt: 6 – 18 triệu đồng
Không thanh lý hợp đồng in nếu quá thời hạn thanh lý

Không thanh lý hợp đồng in nếu quá thời hạn thanh lý

Không thanh lý hợp đồng in nếu quá thời hạn thanh lý hợp đồng quy định trong hợp đồng đặt in hóa đơn hoặc thời điểm kết thúc hợp đồng khi bên đặt in đã hoàn thành thủ tục thông báo phát hành
Lỗi đặt in hóa đơn GTGT giả

Lỗi đặt in hóa đơn GTGT giả

Lỗi đặt in hóa đơn GTGT giả xử phạt ntn? Mức xử phạt: 20 – 50 triệu đồng. Buộc hủy các hóa đơn đặt in không đúng quy định.
Lỗi cho, bán hóa đơn đặt in chưa phát hành

Lỗi cho, bán hóa đơn đặt in chưa phát hành

Lỗi vi phạm: Cho, bán hóa đơn đặt in chưa phát hành cho tổ chức, cá nhân khác sử dụng. Mức phạt: 15 – 45 triệu đồng. và Buộc hủy các hóa đơn đặt in không đúng quy định.
Không khai báo mất hoá đơn bị phạt bao nhiêu

Không khai báo mất hoá đơn bị phạt bao nhiêu

Lỗi vi phạm: Không khai báo đúng quy định việc mất hóa đơn trước khi thông báo phát hành. Mức xử phạt: 6 – 18 triệu đồng
Lỗi không huỷ hoá đơn đặt in chưa phát hành

Lỗi không huỷ hoá đơn đặt in chưa phát hành

Lỗi không huỷ hoá đơn đặt in chưa phát hành có Mức xử phạt: 4 – 8 triệu đồng.
Lỗi không thanh lý hợp đồng in hoá đơn

Lỗi không thanh lý hợp đồng in hoá đơn

Không thanh lý hợp đồng in nếu quá thời hạn thanh lý hợp đồng quy định trong hợp đồng đặt in hóa đơn hoặc thời điểm kết thúc hợp đồng khi đã lập tờ Thông báo phát hành hóa đơn
Doanh nghiệp không đủ điều kiện đặt in vẫn in

Doanh nghiệp không đủ điều kiện đặt in vẫn in

Lỗi đặt in hoá đơn nhưng không đủ điều kiện phạt bao nhiêu với lỗi này doanh nghiệp bị Mức xử phạt : 2 – 4 triệu đồng.
Lỗi đặt in hóa đơn mà không ký hợp đồng

Lỗi đặt in hóa đơn mà không ký hợp đồng

Đặt in hóa đơn mà không ký hợp đồng in bằng văn bản 500.000 – 1.500.000 đồng. (Áp dụng từ 01/8/2016)
Lỗi tự in hóa đơn giả phạt bao nhiêu

Lỗi tự in hóa đơn giả phạt bao nhiêu

Tự in hóa đơn giả (trừ trường hợp xác định do lỗi khách quan của phần mềm tự in hóa đơn) và hành vi khởi tạo hóa đơn điện tử giả. bị phạt 20 – 50 triệu đồng.


0982.686.028