Tài liệu kế toán
Mẫu bảng kê các đơn vị độc lập

Mẫu bảng kê các đơn vị độc lập

Mẫu số: 01-ĐK-TCT- BK01 (Ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính)
Mẫu phiếu nhập kho theo TT200 và QĐ48

Mẫu phiếu nhập kho theo TT200 và QĐ48

Link download và tải về Mẫu phiếu nhập kho theo TT200 và QĐ48 cho các bạn kế toán kho luôn phải có. Phục vụ quá trình thực hành viết phiếu
Mẫu phiếu xuất kho theo TT200 và QĐ48

Mẫu phiếu xuất kho theo TT200 và QĐ48

Mỗi kế toán kho luôn cần phải có Mẫu phiếu xuất kho theo TT200 và QĐ48 trong máy tính của mình
Mẫu theo dõi trừ lùi hàng miễn thuế GTGT

Mẫu theo dõi trừ lùi hàng miễn thuế GTGT

Mẫu theo dõi trừ lùi hàng miễn thuế GTGT ban hành thông tư 134/2016/btc
Mẫu đề nghị giảm thuế suất nhập khẩu

Mẫu đề nghị giảm thuế suất nhập khẩu

Mẫu đề nghị giảm thuế suất nhập khẩu ban hành theo thông tư 134/2016/btc
Mẫu công văn đề nghị hoàn thuế GTGT

Mẫu công văn đề nghị hoàn thuế GTGT

Mẫu công văn đề nghị hoàn thuế GTGT Mẫu số 09 theo thông tư 134/2016 mói nhất hiện nay
Lỗi gây thiệt hại cho NSNN

Lỗi gây thiệt hại cho NSNN

Lỗi gây thiệt hại cho NSNN hoặc cho người khác từ 100 triệu trở lên Phạt tiền từ 10 – 500 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.
Lỗi mua bán phát hành hoá đơn GTGT trái phép

Lỗi mua bán phát hành hoá đơn GTGT trái phép

Lỗi mua bán phát hành hoá đơn GTGT trái phép Phạt tiền từ 50 – 500 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 05 năm.
Lỗi Trốn thuế bằng việc không xuất hóa đơn

Lỗi Trốn thuế bằng việc không xuất hóa đơn

Lỗi Trốn thuế bằng việc không xuất hóa đơn Phạt tiền 100 triệu – 4.5 tỷ đồng hoặc phạt tù 03 tháng đến 07 năm.
Lỗi Nộp thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế chậm

Lỗi Nộp thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế chậm

Lỗi Nộp thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế chậm sau 10 ngày Mức xử phạt: 2 – 4 triệu đồng
Lỗi lập sai hoặc không đầy đủ nội dung

Lỗi lập sai hoặc không đầy đủ nội dung

Lỗi lập sai hoặc không đầy đủ nội dung Mức xử phạt: 200.000 – 1.000.000 đồng. (Áp dụng từ 01/8/2016)
Lỗi Làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập

Lỗi Làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập

Lỗi Làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập Mức xử phạt: 4 – 8 triệu đồng. (Áp dụng từ 01/8/2016
Lỗi Sử dụng hóa đơn bất hợp pháp

Lỗi Sử dụng hóa đơn bất hợp pháp

Lỗi Sử dụng hóa đơn bất hợp pháp hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ và hóa đơn của người mua. Mức xử phạt: 20 – 50 triệu đồng.
Lỗi không lập hóa đơn khi bán hàng hóa

Lỗi không lập hóa đơn khi bán hàng hóa

Lỗi không lập hóa đơn khi bán hàng hóa dịch vụ có giá trị thanh toán từ 200.000 đồng trở lên Mức xử phạt: 10 – 20 triệu đồng
Lập hóa đơn không đúng thời điểm theo quy định

Lập hóa đơn không đúng thời điểm theo quy định

Lập hóa đơn không đúng thời điểm theo quy định Lập hóa đơn không theo thứ tự từ số nhỏ đến số lớn theo quy định Có chung mức xử phạt: 4 – 8 triệu đồng.
Lỗi Không hủy hoặc hủy không đúng quy định

Lỗi Không hủy hoặc hủy không đúng quy định

Lỗi Không hủy hoặc hủy hoá đơn GTGT không đúng quy định Mức xử phạt: 2 – 4 triệu đồng.
Lỗi Không lập đủ các nội dung bắt buộc trên hóa đơn

Lỗi Không lập đủ các nội dung bắt buộc trên hóa đơn

Lỗi Không lập đủ các nội dung bắt buộc trên hóa đơn Mức xử phạt: 200.000 – 1.000.000 đồng
Lỗi không lập Thông báo phát hành hóa đơn

Lỗi không lập Thông báo phát hành hóa đơn

Lỗi không lập Thông báo phát hành hóa đơn trước khi hóa đơn được đưa vào sử dụng Mức xử phạt: 6 – 18 triệu đồng.
Lỗi vi phạm bảng kê hóa đơn chưa sử dụng

Lỗi vi phạm bảng kê hóa đơn chưa sử dụng

Lỗi vi phạm bảng kê hóa đơn chưa sử dụng Mức xử phạt: 500.000 – 1.500.000 đồng.
Lập Thông báo phát hành hóa đơn không đúng

Lập Thông báo phát hành hóa đơn không đúng

Lỗi bạn Lập Thông báo phát hành hóa đơn không đúng có mức xử phạt 2 – 4 triệu đồng.
Cho, bán hóa đơn đã mua nhưng chưa lập.

Cho, bán hóa đơn đã mua nhưng chưa lập.

Cho, bán hóa đơn đã mua nhưng chưa lập. Mức xử lý: 20 – 50 triệu đồng.
Không khai báo việc làm mất hóa đơn đã mua nhưng chưa lập

Không khai báo việc làm mất hóa đơn đã mua nhưng chưa lập

Lỗi vi phạm: Không khai báo việc làm mất hóa đơn đã mua nhưng chưa lập. Mức xử phạt: 6 – 8 triệu đồng.
Không hủy hóa đơn được mua đã hết hạn sử dụng

Không hủy hóa đơn được mua đã hết hạn sử dụng

Lỗi vi phạm: Không hủy hóa đơn được mua đã hết hạn sử dụng Mức xử phạt: 2 – 4 triệu đồng. Buộc phải hủy hóa đơn được mua đã hết hạn sử dụng; hóa đơn đã mua và chưa lập.
Lỗi Cho, bán hóa đơn đặt in của khách hàng

Lỗi Cho, bán hóa đơn đặt in của khách hàng

Lỗi vi phạm: Cho, bán hóa đơn đặt in của khách hàng này cho khách hàng khác. Mức xử phạt: 15 – 45 triệu đồng. Buộc hủy hóa đơn cho bán hoặc hóa đơn giả.

0972.868.960