Tài liệu kế toán
Tờ khai điều chỉnh bổ sung thông tin đăng ký thuế Mẫu số: 08-MST

Tờ khai điều chỉnh bổ sung thông tin đăng ký thuế Mẫu số: 08-MST

Mẫu số: 08-MST (Ban hành kèm theo Thông tư 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính)
Bảng kê đối tượng được hoàn thuế giá trị gia tăng Mẫu số: 06-ĐK-TCT-BK01

Bảng kê đối tượng được hoàn thuế giá trị gia tăng Mẫu số: 06-ĐK-TCT-BK01

Mẫu số: 06-ĐK-TCT-BK01 (Ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính)
Mẫu số: 05-ĐK-TCT tờ khai đăng ký thuế

Mẫu số: 05-ĐK-TCT tờ khai đăng ký thuế

Mẫu số: 05-ĐK-TCT (Ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính)
Bảng kê tài khoản ngân hàng tiếng anh Mẫu số: 04-ĐK-TCT-BK02

Bảng kê tài khoản ngân hàng tiếng anh Mẫu số: 04-ĐK-TCT-BK02

Mẫu số: 04-ĐK-TCT-BK02 (Ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính)
Bảng kê tiếng anh các nhà thầu phụ Mẫu số: 04-ĐK-TCT-BK01

Bảng kê tiếng anh các nhà thầu phụ Mẫu số: 04-ĐK-TCT-BK01

Mẫu số: 04-ĐK-TCT-BK01 (Ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính)
Tờ khai đăng ký thuế Mẫu số:  04-ĐK-TCT

Tờ khai đăng ký thuế Mẫu số: 04-ĐK-TCT

Download mẫu Tờ khai đăng ký thuế Mẫu số: 04-ĐK-TCT TAX REGISTRATION FORM theo thông tư 95/2016
Bảng kê cửa hàng cửa hiệu trực thuộc Mẫu số: 03-ĐK-TCT-BK01

Bảng kê cửa hàng cửa hiệu trực thuộc Mẫu số: 03-ĐK-TCT-BK01

Mẫu số: 03-ĐK-TCT-BK01 (Ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính)
Mẫu bảng kê địa điểm kinh doanh Mẫu số: 02-ĐK-TCT-BK01

Mẫu bảng kê địa điểm kinh doanh Mẫu số: 02-ĐK-TCT-BK01

Mẫu số: 02-ĐK-TCT-BK01 (Ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính)
Bảng kê tài khoản ngân hàng Mẫu số: 01-ĐK-TCT-BK06

Bảng kê tài khoản ngân hàng Mẫu số: 01-ĐK-TCT-BK06

Mẫu số: 01-ĐK-TCT-BK06 (Ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính)
Bảng kê nhà thầu đầu tư dầu khí Mẫu số: 01-ĐK-TCT-BK05

Bảng kê nhà thầu đầu tư dầu khí Mẫu số: 01-ĐK-TCT-BK05

Mẫu số: 01-ĐK-TCT-BK05 (Ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính)
Bảng kê các nhà thầu nước ngoài Mẫu số: 01-ĐK-TCT-BK04

Bảng kê các nhà thầu nước ngoài Mẫu số: 01-ĐK-TCT-BK04

Mẫu số: 01-ĐK-TCT-BK04 (Ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính)
Bảng kê đối tượng không cấp mã số thuế Mẫu số: 01-ĐK-TCT-BK03

Bảng kê đối tượng không cấp mã số thuế Mẫu số: 01-ĐK-TCT-BK03

Bảng kê đối tượng không cấp mã số thuế Mẫu số: 01-ĐK-TCT-BK03 (Ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính)
Mẫu bảng kê đối tượng cấp mã số thuế 13 số Mẫu số: 01-ĐK-TCT-BK02

Mẫu bảng kê đối tượng cấp mã số thuế 13 số Mẫu số: 01-ĐK-TCT-BK02

Mẫu số: 01-ĐK-TCT-BK02 (Ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính)
Mẫu số: 01-ĐK-TCT- BK01 TT 95/2016/TT-BTC

Mẫu số: 01-ĐK-TCT- BK01 TT 95/2016/TT-BTC

Link down load mẫu bảng kê BẢNG KÊ Các đơn vị độc lập Mẫu số: 01-ĐK-TCT- BK01 TT 95/2016/TT-BTC
Tài khoản 171 - Giao dịch mua, bán lại trái phiếu Chính phủ

Tài khoản 171 - Giao dịch mua, bán lại trái phiếu Chính phủ

Hướng dẫn hạch toán và định khoản Tài khoản 171 - Giao dịch mua, bán lại trái phiếu Chính phủ
Hạch toán tài khoản 161 - Chi sự nghiệp

Hạch toán tài khoản 161 - Chi sự nghiệp

Hướng dẫn bạn định khoản và Hạch toán tài khoản 161 - Chi sự nghiệp theo thông tư 200/BTC mới nhất hiện nay
Hạch toán tài khoản 158 - Hàng hóa kho bảo thuế

Hạch toán tài khoản 158 - Hàng hóa kho bảo thuế

Hướng dẫn định khoản và cách Hạch toán tài khoản 158 - Hàng hóa kho bảo thuế theo chữ T, chuẩn BTC 2016
Hạch toán tài khoản 157 – Hàng gửi đi bán

Hạch toán tài khoản 157 – Hàng gửi đi bán

Hướng dẫn hạch toán và định khoản Tài khoản 157 – Hàng gửi đi bán, hàng trả lại hàng ế ẩm trong doanh nghiệp
Hạch toán tài khoản 156 - Hàng hóa

Hạch toán tài khoản 156 - Hàng hóa

Hướng dẫn Hạch toán tài khoản 156 - Hàng hóa phân bổ tài khoản và các chi phí cần chi trong kế toán.
Mẫu số S27-DNN sổ chi tiết thuế gtgt miễn giảm

Mẫu số S27-DNN sổ chi tiết thuế gtgt miễn giảm

Download Mẫu số S27-DNN sổ chi tiết thuế gtgt miễn giảm Số thuế GTGT được miễn giảm 133/2016/TT-BTC
Sổ chi tiết thuế GTGT được hoàn lại Mẫu số S26-DNN

Sổ chi tiết thuế GTGT được hoàn lại Mẫu số S26-DNN

Sổ chi tiết thuế GTGT được hoàn lại Mẫu số S26-DNN Số thuế GTGT được hoàn lại ban hành tt 133/2016
Mẫu số S25-DNN sổ theo dõi thuế gtgt 133/2016

Mẫu số S25-DNN sổ theo dõi thuế gtgt 133/2016

Download Mẫu số S25-DNN sổ theo dõi thuế gtgt 133/2016 Số tiền thuế GTGT đã nộp số tiền thuế giá trị gia tăng phải nộp
Mẫu số S24-DNN sổ chi phí đầu tư xây dựng

Mẫu số S24-DNN sổ chi phí đầu tư xây dựng

Download Mẫu số S24-DNN sổ chi phí đầu tư xây dựng ban hàng theo 133/2016/TT-BTC mới nhất 2016
Mẫu số S23-DNN sổ theo dõi góp vốn chi tiết của chủ sở hữu

Mẫu số S23-DNN sổ theo dõi góp vốn chi tiết của chủ sở hữu

Link download Mẫu số S23-DNN sổ theo dõi góp vốn chi tiết của chủ sở hữu tk 411 mới nhất 2016
Mẫu số S22-DNN sổ chi tiết đầu tư chứng khoán

Mẫu số S22-DNN sổ chi tiết đầu tư chứng khoán

Link Download Mẫu số S22-DNN sổ chi tiết đầu tư chứng khoán Dùng cho các TK: 121, 228

0972.868.960