ke-toan-thuc-te

Tài liệu kế toán
Mẫu số 01a - Đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại

Mẫu số 01a - Đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại

Link download và tải về Mẫu số 01a - Đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại quá trình sử dụng lao động hoặc công cụ dụng cụ, tài sản cá nhân
Biên bản làm việc mẫu số 09-TC

Biên bản làm việc mẫu số 09-TC

Biên bản làm việc mẫu số 09-TC Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2013/TT-TTCP ngày 30/9/2013 của Thanh tra Chính phủ
Thông báo hoạt động trở lại cửa hàng miễn thuế

Thông báo hoạt động trở lại cửa hàng miễn thuế

Thông báo hoạt động trở lại cửa hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan
Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận kinh doanh hàng miễn thuế

Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận kinh doanh hàng miễn thuế

Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế; công nhận, xác nhận kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan
Các hành vi bị nghiêm cấm sử dụng con dấu

Các hành vi bị nghiêm cấm sử dụng con dấu

Các hành vi bị nghiêm cấm sử dụng con dấu 2016 Theo Nghị định 99/2016/NĐ-CP nếu vi phạm bị sử lý hình sự theo luật định
Quy định điều kiện sử dụng con dấu

Quy định điều kiện sử dụng con dấu

Quy định điều kiện sử dụng con dấu cho các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, công ty trên địa bàn cả nước
Hồ sơ đăng ký thực hiện kiểm toán 2016

Hồ sơ đăng ký thực hiện kiểm toán 2016

Hồ sơ đăng ký thực hiện kiểm toán 2016 Đơn đăng ký thực hiện kiểm toán, Bản sao Giấy chứng nhận, Danh sách kiểm toán viên, Báo cáo tình hình tài chính...
1278/QĐ-KTNN kiểm toán kế toán 2016