ke-toan-thuc-te

Tài liệu kế toán
Hạch toán Tài khoản 151 - Hàng mua đang đi đường

Hạch toán Tài khoản 151 - Hàng mua đang đi đường

Cách định khoản và Hạch toán Tài khoản 151 - Hàng mua đang đi đường theo chuẩn mới của BTC TT200
Định khoản Tài khoản 141 - Tạm ứng

Định khoản Tài khoản 141 - Tạm ứng

Phương pháp hạch toán Định khoản Tài khoản 141 - Tạm ứng bên có bên nợ mới nhất TT 200
Hạch toán Tài khoản 138 - Phải thu khác

Hạch toán Tài khoản 138 - Phải thu khác

Hướng dẫn định khoản Hạch toán Tài khoản 138 - Phải thu khác chi tiết ví dụ theo thông tư 200 BTC
Định khoản Tài khoản 136 - Phải thu nội bộ

Định khoản Tài khoản 136 - Phải thu nội bộ

Cách hạch toán Định khoản Tài khoản 136 - Phải thu nội bộ theo thông tư 200 mới nhất hiện nay
Tài khoản 133 Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

Tài khoản 133 Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

Hạch toán và Định khoản Tài khoản 133 Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ mới nhất theo thông tư 200/BTC
Định khoản Tài khoản 131 Phải thu của khách hàng

Định khoản Tài khoản 131 Phải thu của khách hàng

Hạch toán và Định khoản Tài khoản 131 Phải thu của khách hàng theo thông tư 200 BTC và QĐ 48 hiện nay
Tài khoản 128 - Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

Tài khoản 128 - Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

Hướng dẫn phương pháp định khoản và hạch toánTài khoản 128 - Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn TT200/BTC
Định khoản Tài khoản 121 Chứng khoán kinh doanh

Định khoản Tài khoản 121 Chứng khoán kinh doanh

Hướng dẫn cáchĐịnh khoản Tài khoản 121 Chứng khoán kinh doanh phương pháp xác định số dư theo TT 200 BTC
Biên bản thanh lý nghiệm thu hợp đồng giao khoán

Biên bản thanh lý nghiệm thu hợp đồng giao khoán

Biên bản thanh lý nghiệm thu hợp đồng giao khoán Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC
Hạch toán tài khoản 641 - Chi phí bán hàng

Hạch toán tài khoản 641 - Chi phí bán hàng

Hướng dẫn bạn hạch toán và Định khoản tài khoản 641 - Chi phí bán hàng kết chuyển cân đối lãi lỗ
Hạch toán tài khoản 642–Chi phí quản lý doanh nghiệp

Hạch toán tài khoản 642–Chi phí quản lý doanh nghiệp

Hướng dẫn bạn các phương pháp hạch toán và Định khoản tài khoản 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp theo tt200
Hạch toán tài khoản 711 - Thu nhập khác

Hạch toán tài khoản 711 - Thu nhập khác

Hướng dẫn bạn cách định khoản tài khoản 711 - Thu nhập khác phương pháp kết chuyển lãi lỗ trong doanh nghiệp
Hạch toán tài khoản 811-Chi phí khác

Hạch toán tài khoản 811-Chi phí khác

Hướng dẫn bạn Hạch toán tài khoản 811-Chi phí khác kết chuyển lãi lỗ trong doanh nghiệp theo tt200/btc
Hạch toán tài khoản 821- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

Hạch toán tài khoản 821- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

Hướng dẫn phương pháp bạn Định khoản tài khoản 821–Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp kết chuyển lãi lỗ trong kế toán
Hạch toán tài khoản 911 - Xác định kết quả kinh doanh

Hạch toán tài khoản 911 - Xác định kết quả kinh doanh

Hướng dẫn cách Định khoản tài khoản 911 - Xác định kết quả kinh doanh hạch toán kết chuyển lãi lỗ trong tài khoản 911
 định khoản tài khoán 113 - Tiền đang chuyển

định khoản tài khoán 113 - Tiền đang chuyển

định khoản tài khoán 113 - Tiền đang chuyển huong dan hach toanTheo Thông tư 200/2014/TT-BTC, TT 156 QD 48 va 15
định khoản tài khoán 112 - Tiền gửi ngân hàng

định khoản tài khoán 112 - Tiền gửi ngân hàng

định khoản tài khoán 112 - Tiền gửi ngân hàng Hạch toán chuyên sâu tài khoản 112 Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC, TT 156 QD 48 va 15
Cách hạch toán tiền mặt – Tài khoản 111

Cách hạch toán tiền mặt – Tài khoản 111

Cách hạch toán tiền mặt – Tài khoản 111 theo Thông tư 200, 156, QD 48 15 Phương pháp hạch toán tiền mặt
mẫu văn bản theo thông tư 156

mẫu văn bản theo thông tư 156

Mẫu tê khai 01/KHBS Bổ sung điều chỉnh Tờ khai thuế Mẫu số: 01/KHBS (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính)
Mẫu số 08-MST - Thông tư 156

Mẫu số 08-MST - Thông tư 156

Download Mẫu số 08-MST - Thông tư số156./2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn khai tờ khai
Thông tư số 72/2016/TT-BTC

Thông tư số 72/2016/TT-BTC

Thông tư số 72/2016/TT-BTC HƯỚNG DẪN MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ DỊCH VỤ VIỆC LÀM
Mẫu tổng hợp kết quả khám định kỳ bệnh nghề nghiệp

Mẫu tổng hợp kết quả khám định kỳ bệnh nghề nghiệp

Mẫu tổng hợp kết quả khám định kỳ bệnh nghề nghiệp Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2016/TT-BYT ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế
Mẫu tổng hợp kết quả đợt khám sức khoẻ

Mẫu tổng hợp kết quả đợt khám sức khoẻ

MẪU TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐỢT KHÁM SỨC KHỎE PHÁT HIỆN BỆNH NGHỀ NGHIỆP (Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2016/TT-BYT ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế
Mẫu báo cáo trường hợp người lao động mắc bệnh nghề nghiệp

Mẫu báo cáo trường hợp người lao động mắc bệnh nghề nghiệp

Mẫu báo cáo trường hợp người lao động mắc bệnh nghề nghiệp Thông tư số 28/2016/TT-BYT ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế
Biên bản hội chấn bệnh nghề nghiệp

Biên bản hội chấn bệnh nghề nghiệp

Biên bản hội chấn bệnh nghề nghiệp Thông tư số 28/2016/TT-BYT ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế

0982.686.028