Tài liệu kế toán
Hạch toán Tài khoản 151 - Hàng mua đang đi đường

Hạch toán Tài khoản 151 - Hàng mua đang đi đường

Cách định khoản và Hạch toán Tài khoản 151 - Hàng mua đang đi đường theo chuẩn mới của BTC TT200
Định khoản Tài khoản 141 - Tạm ứng

Định khoản Tài khoản 141 - Tạm ứng

Phương pháp hạch toán Định khoản Tài khoản 141 - Tạm ứng bên có bên nợ mới nhất TT 200
Hạch toán Tài khoản 138 - Phải thu khác

Hạch toán Tài khoản 138 - Phải thu khác

Hướng dẫn định khoản Hạch toán Tài khoản 138 - Phải thu khác chi tiết ví dụ theo thông tư 200 BTC
Định khoản Tài khoản 136 - Phải thu nội bộ

Định khoản Tài khoản 136 - Phải thu nội bộ

Cách hạch toán Định khoản Tài khoản 136 - Phải thu nội bộ theo thông tư 200 mới nhất hiện nay
Tài khoản 133 Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

Tài khoản 133 Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

Hạch toán và Định khoản Tài khoản 133 Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ mới nhất theo thông tư 200/BTC
Định khoản Tài khoản 131 Phải thu của khách hàng

Định khoản Tài khoản 131 Phải thu của khách hàng

Hạch toán và Định khoản Tài khoản 131 Phải thu của khách hàng theo thông tư 200 BTC và QĐ 48 hiện nay
Tài khoản 128 - Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

Tài khoản 128 - Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

Hướng dẫn phương pháp định khoản và hạch toánTài khoản 128 - Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn TT200/BTC
Định khoản Tài khoản 121 Chứng khoán kinh doanh

Định khoản Tài khoản 121 Chứng khoán kinh doanh

Hướng dẫn cáchĐịnh khoản Tài khoản 121 Chứng khoán kinh doanh phương pháp xác định số dư theo TT 200 BTC
Biên bản thanh lý nghiệm thu hợp đồng giao khoán

Biên bản thanh lý nghiệm thu hợp đồng giao khoán

Biên bản thanh lý nghiệm thu hợp đồng giao khoán Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC
Mã số thuế Công Ty Cổ Phần Kỹ Thương Chiến Mai

Mã số thuế Công Ty Cổ Phần Kỹ Thương Chiến Mai

Mã số thuế Công Ty Cổ Phần Kỹ Thương Chiến Mai Mã số thuế: 1001151123
Mã số thuế Công Ty TNHH Dịch Vụ Tài Chính Tiến Thành Phát

Mã số thuế Công Ty TNHH Dịch Vụ Tài Chính Tiến Thành Phát

Mã số thuế Công Ty TNHH Dịch Vụ Tài Chính Tiến Thành Phát Mã số thuế: 1001151148
Mã số thuế Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hưng Phát

Mã số thuế Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hưng Phát

Mã số thuế Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hưng Phát Mã số thuế: 1001150987
Mã số thuế Công Ty TNHH Double Value

Mã số thuế Công Ty TNHH Double Value

Mã số thuế Công Ty TNHH Double Value Mã số thuế: 1001151236
Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Minh Tuyết

Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Minh Tuyết

Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Minh Tuyết Mã số thuế: 1001151250
Mã số thuế Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thiết Bị Điện Vinh Phát

Mã số thuế Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thiết Bị Điện Vinh Phát

Mã số thuế Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thiết Bị Điện Vinh Phát Mã số thuế: 1001151370
Mã số thuế Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Dũng Nguyên

Mã số thuế Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Dũng Nguyên

Mã số thuế Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Dũng Nguyên Mã số thuế: 1001151807
Mã số thuế Công Ty Cổ Phần Dragonagri 1

Mã số thuế Công Ty Cổ Phần Dragonagri 1

Mã số thuế Công Ty Cổ Phần Dragonagri 1 Mã số thuế: 1001151998
Mã số thuế Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nguyên Đức Khang

Mã số thuế Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nguyên Đức Khang

Mã số thuế Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nguyên Đức Khang Mã số thuế: 1001151638
Mã số thuế Công Ty TNHH Jiho Vina

Mã số thuế Công Ty TNHH Jiho Vina

Mã số thuế Công Ty TNHH Jiho Vina Mã số thuế: 1001151853
Mã số thuế Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Tùng Thu

Mã số thuế Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Tùng Thu

Mã số thuế Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Tùng Thu Mã số thuế: 1001151941
Mã số thuế Công Ty TNHH Giáo Dục Đ.a.t

Mã số thuế Công Ty TNHH Giáo Dục Đ.a.t

Mã số thuế Công Ty TNHH Giáo Dục Đ.a.t Mã số thuế: 1001152078
Mã số thuế Công Ty TNHH Vật Liệu Xây Dựng Hoàng Hường

Mã số thuế Công Ty TNHH Vật Liệu Xây Dựng Hoàng Hường

Mã số thuế Công Ty TNHH Vật Liệu Xây Dựng Hoàng Hường Mã số thuế: 1001152293
Mã số thuế Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Innoflow Vina

Mã số thuế Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Innoflow Vina

Mã số thuế Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Innoflow Vina Mã số thuế: 1001152550
Mã số thuế Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ & Cơ Khí Đức Trọng

Mã số thuế Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ & Cơ Khí Đức Trọng

Mã số thuế Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ & Cơ Khí Đức Trọng Mã số thuế: 1001152656
Mã số thuế Công Ty TNHH May Hồng Thái

Mã số thuế Công Ty TNHH May Hồng Thái

Mã số thuế Công Ty TNHH May Hồng Thái Mã số thuế: 1001152744

0972.868.960