Nghiệp vụ kế toán TT200 

ke-toan-thuc-te

Nghiệp vụ kế toán
Báo cáo kết quả hoạt động là gì?

Báo cáo kết quả hoạt động là gì?

Báo cáo kết quả hoạt động là gì? Liệu các phương pháp dự thu áp dụng cho việc mua thiết bị?
Làm kế toán cần tránh những sai sót nào

Làm kế toán cần tránh những sai sót nào

Bạn nào làm kế toán cần biết Làm kế toán cần tránh những sai sót nào, hạn chế sai lầm đó ra làm sao tốt nhất
 Điều kiện hưởng chế độ thai sản 2016

Điều kiện hưởng chế độ thai sản 2016

Nếu bạn quan tâm đến Điều kiện hưởng chế độ thai sản 2016. Đối với vợ chồng hãy xem để biết điều kiện nào bạn hưởng chế độ thai sản theo quy định.
Chuyển đổi Word Documents sang Excel

Chuyển đổi Word Documents sang Excel

Chuyển đổi Word Documents sang Excel hay chuyển đổi từ pdf sang excel chuyển đổi font chữ .vn time sang time news roman
Kết hợp hàm IFERROR và VLOOKUP

Kết hợp hàm IFERROR và VLOOKUP

Ví dụ và hướng dẫn bạn cách Kết hợp hàm IFERROR và VLOOKUP trong kế toán trên các bảng tính và các sheet với nhau
Kết hợp IF và VLOOKUP trong bảng tính

Kết hợp IF và VLOOKUP trong bảng tính

Hướng dẫn bạn cách Kết hợp IF và VLOOKUP trong bảng tính excel trong kế toán hàng ngày bằng công thức đơn giản sau đây
Hiển thị hoặc ẩn thanh Status trong Microsoft Excel?

Hiển thị hoặc ẩn thanh Status trong Microsoft Excel?

Hiển thị hoặc ẩn thanh Status trong Microsoft Excel? Display hoặc thanh trạng thái ẩn trong Microsoft Excel với VBA hiển thị hoặc thanh trạng thái ẩn
Năm tài chính là gì?

Năm tài chính là gì?

Năm tài chính thường dùng để chỉ một năm kế toán mà không kết thúc vào ngày 31. (Kỳ kế toán năm của 01 tháng một thrugh 31 tháng 12 thường được gọi là một năm dương lịch )
Bán hàng là gì?

Bán hàng là gì?

Lợi nhuận và mất mát tuyên bố, hoặc P & L, là một cái tên thường được sử dụng cho những gì hôm nay là báo cáo thu nhập bán hàng hóa, sản phẩm, hàng hóa
Dòng tiền gia tăng ròng là gì?

Dòng tiền gia tăng ròng là gì?

Dòng tiền gia tăng thuần là sự kết hợp của các luồng tiền vào và các luồng tiền xảy ra trong khoảng thời gian tương tự, và giữa hai lựa chọn thay thế.
Một khoản vay thế chấp là gì?

Một khoản vay thế chấp là gì?

Một khoản vay thế chấp là khoản vay với một lien trên bất động sản để người cho vay có tài sản thế chấp cho đến khi khoản vay được hoàn trả.
Bảo hiểm bồi thường lao động là gì?

Bảo hiểm bồi thường lao động là gì?

Công nhân bảo hiểm bồi thường có thể sẽ là một chính sách bảo hiểm thu được từ một công ty để trang trải các chi phí y tế và tiền lương bị mất cho nhân viên
giá trị hiện tại ròng - mệnh giá là gì?

giá trị hiện tại ròng - mệnh giá là gì?

Mệnh giá là một số tiền cho mỗi phần xuất hiện trên chứng chỉ chứng khoán. Nó cũng là một số tiền mà xuất hiện trên trái phiếu giấy chứng nhận.
Báo cáo thu nhập là gì?

Báo cáo thu nhập là gì?

Báo cáo thu nhập là một chính báo cáo tài chính mà các báo cáo về lợi nhuận của một công ty trong một thời gian tương đối ngắn thời gian như năm, tháng trước, 13 tuần,
Kỳ kế toán là gì?

Kỳ kế toán là gì?

Kỳ kế toán là một khoảng thời gian như trong 12 tháng của tháng 1 đến ngày 31 tháng 12, hoặc tháng Sáu, hoặc ba tháng của ngày 01 tháng bảy đến tháng chín 30.
Lợi nhuận gộp là gì?

Lợi nhuận gộp là gì?

Lợi nhuận gộp là doanh thu thuần trừ đi giá vốn hàng bán . (Một số người sử dụng các tỷ suất lợi nhuận kỳ và lợi nhuận gộp thay thế cho nhau
Vốn lưu động là gì?

Vốn lưu động là gì?

Vốn lưu động là số tiền của một công ty tài sản hiện tại trừ đi số tiền của nó nợ ngắn hạn
Các giá trị thời gian của tiền là gì?

Các giá trị thời gian của tiền là gì?

Giá trị thời gian của tiền cho chúng ta biết nhận tiền mặt hôm nay là có giá trị hơn nhận tiền mặt trong tương lai. Lý do là tiền mặt nhận được hôm nay có thể được đầu tư ngay lập tức và sẽ bắt đầu tăng trưởng về giá trị.
Một biến phụ thuộc là gì?

Một biến phụ thuộc là gì?

Trong kế toán, một biến phụ thuộc có thể sẽ là tổng của một chi phí hỗn hợp đó sẽ thay đổi như là kết quả của nhiều yếu tố. Một yếu tố gây ra sự thay đổi trong tổng chi phí được gọi là các biến độc lập .
Một biến độc lập là gì?

Một biến độc lập là gì?

Trong kế toán, một biến độc lập là lý tưởng nhất là một yếu tố gây ra một sự thay đổi trong tổng số tiền của các biến phụ thuộc . Nói cách khác, một biến độc lập nên có cái gì đó khiến một chi phí hỗn hợp để tăng hoặc giảm.
Hệ số xác định là gì?

Hệ số xác định là gì?

Các hệ số xác định là một thống kê mà chỉ thay đổi phần trăm trong số tiền của biến phụ thuộc được "giải thích là do" những thay đổi trong các biến độc lập .
cổ phiếu quỹ là gì?

cổ phiếu quỹ là gì?

Cổ phiếu quỹ là cổ phiếu đã phát hành trước của một công ty cổ phần đã được mua lại từ các cổ đông và công ty chưa về hưu cổ phần mua lại.
Một chi phí chìm là gì?

Một chi phí chìm là gì?

Một chi phí chìm là một chi phí đã phát sinh trong quá khứ và không thể khôi phục. Vì hầu hết các giao dịch không thể được hoàn tác, hầu hết các khoản chi tiêu trong quá khứ có thể được mô tả như bị chìm