Nghiệp vụ kế toán TT200 

ke-toan-thuc-te

Nghiệp vụ kế toán
Chi phí hoạt động là gì?

Chi phí hoạt động là gì?

Chi phí hoạt động là các chi phí liên quan đến hoạt động kinh doanh chính của công ty và được báo cáo trên của báo cáo thu nhập .
tỷ lệ nợ là gì?

tỷ lệ nợ là gì?

Tỷ lệ nợ = Tổng nợ / Tổng tài sản Ví dụ: nếu một doanh nghiệp có 1.000.000 $ tổng tài sản và $ 300,000 tổng nợ phải trả, đó là tỷ lệ nợ sẽ được 3/10, hoặc 30%.
Nợ - Debit là gì?

Nợ - Debit là gì?

Nợ - Debit là gì? Định nghĩa: Nợ là một kế toán và kế toán hạn chính thức đến từ các debere từ tiếng Latin, có nghĩa là "nợ".
Mức lương tối thiểu vùng năm 2017

Mức lương tối thiểu vùng năm 2017

Mức lương tối thiểu vùng năm 2017 Chốt mức lương tối thiểu vùng 2017, Chốt mức tăng lương tối thiểu vùng 2017: Chỉ tăng 7,3%, Đề xuất tăng lương tối thiểu chỉ 5%: Quá tệ bạc với người lao động, Lương tối thiểu có thể tăng 100.000-350.000 đồng/tháng
Mức lương tối thiểu vùng năm 2016

Mức lương tối thiểu vùng năm 2016

Bạn muốn biết được Mức lương tối thiểu vùng năm 2016 của các khu vực trên cả nước bạn có thể xem mức lương tối thiểu khu vực bạn tại đây
Một chi phí tiêu chuẩn là gì?

Một chi phí tiêu chuẩn là gì?

Một chi phí tiêu chuẩn đã được mô tả như là một chi phí được xác định trước , một chi phí ước tính trong tương lai , một chi phí dự kiến , một đơn vị chi phí ngân sách
sự khác biệt giữa hàng tồn kho và giá vốn hàng bán ra là gì?

sự khác biệt giữa hàng tồn kho và giá vốn hàng bán ra là gì?

sự khác biệt giữa hàng tồn kho và giá vốn hàng bán ra là gì? chi phí của sản phẩm (hoặc đầu vào) thay đổi trong năm, các công ty phải tuân theo một giả định dòng chi phí
Một chi phí cố định là gì?

Một chi phí cố định là gì?

Một chi phí cố định là chi phí đó sẽ là tổng số tiền như nhau bất kể thay đổi trong số lượng bán hàng, sản xuất, hoặc một số hoạt động khác.
Một chi phí biến là gì?

Một chi phí biến là gì?

Một chi phí là chi phí biến khi tổng số tiền của nó thay đổi tương ứng với sự thay đổi trong doanh số bán hàng, sản xuất, hoặc một số hoạt động khác.
Báo cáo lưu chuyển tiền mặt là gì?

Báo cáo lưu chuyển tiền mặt là gì?

Các báo cáo lưu chuyển tiền tệ là một trong những báo cáo tài chính chính của một doanh nghiệp hoặc một tổ chức phi lợi nhuận.
Lương kế toán là gì?

Lương kế toán là gì?

Lương kế toán liên quan đến việc ghi âm của một công ty bồi thường của nhân viên bao gồm ương gộp, lương, thưởng, hoa hồng..
Dự toán kinh phí chuẩn là gì?

Dự toán kinh phí chuẩn là gì?

Tiêu chuẩn dự toán kinh phí là một kỹ thuật kế toán mà một số nhà sản xuất sử dụng để xác định sự khác nhau hoặc chênh lệch giữa 1) các chi phí thực tế của hàng hoá được sản xuất, và 2)
Đòn bẩy là gì?

Đòn bẩy là gì?

Trong kế toán và tài chính, đòn bẩy đề cập đến việc sử dụng một số lượng đáng kể các khoản nợ và / hoặc tín dụng để mua một tài sản, vận hành một công ty, có được một công ty, vv
Chi phí của hàng hóa được sản xuất gì?

Chi phí của hàng hóa được sản xuất gì?

Trong kế toán quản trị và kế toán chi phí , các chi phí của hàng hóa sản xuất là một lịch trình, báo cáo, hoặc tính toán các chi phí sản xuất cho các sản phẩm đã được hoàn thành trong một kỳ kế toán
Nợ dài hạn là gì?

Nợ dài hạn là gì?

Trong kế toán, nợ dài hạn thường đề cập đến các khoản vay của công ty và các khoản nợ khác mà sẽ không trở thành thủ tục trong vòng một năm kể từ thời điểm này.
Chi phí sản xuất là gì?

Chi phí sản xuất là gì?

Trong kế toán quản trị và kế toán chi phí , chi phí sản xuất là những vật liệu trực tiếp, lao động trực tiếp, và sản xuất trên không được sử dụng để sản xuất sản phẩm.
Tại sao phải tính khấu hao?

Tại sao phải tính khấu hao?

Chúng tôi tính khấu hao vì hầu hết các tài sản tồn tại lâu dài được sử dụng trong một doanh nghiệp có 1) một chi phí đáng kể, và 2) họ sẽ hữu ích chỉ cho một số lượng hạn chế của năm
Chiết khấu bán hàng là gì?

Chiết khấu bán hàng là gì?

Chiết khấu bán hàng là gì? Giảm giá bán (nếu được cung cấp bởi người bán) giảm các khoản nợ cho bên bán của sản phẩm
Tổng doanh thu là gì?

Tổng doanh thu là gì?

Tổng doanh thu là số tiền công ty thu được và ghi lại từ việc bán các sản phẩm của mình (và có lẽ các dịch vụ của nó). Số tiền có nguồn gốc từ hóa đơn bán hàng của công ty
Một sổ cái chung là gì?

Một sổ cái chung là gì?

Một sổ cái chung là một nhóm có lẽ hàng trăm tài khoản được sử dụng để sắp xếp và lưu trữ thông tin từ các giao dịch kinh doanh của một công ty.
Sổ sách kế toán phản ánh điều gì về doanh nghiệp

Sổ sách kế toán phản ánh điều gì về doanh nghiệp

Hiện nay các Sổ sách kế toán phản ánh điều gì về doanh nghiệp. Bạn có nhận xét gì về doanh nghiệp thông qua con số sổ sách kế toán
Các loại dài hạn nợ

Các loại dài hạn nợ

Thế nào được gọi là khoản nợ và Các loại dài hạn nợ phổ biến hiện nay trong nền kinh tế việt nam năm 2016
Ưu điểm & Nhược điểm của vay Ngân hàng

Ưu điểm & Nhược điểm của vay Ngân hàng

Hãy cùng kế toán thực tế phân tích các Ưu điểm & Nhược điểm của vay Ngân hàng đối với doanh nghiệp năm 2016
Những thuận lợi và khó khăn của tài chính bên ngoài

Những thuận lợi và khó khăn của tài chính bên ngoài

Công ty bạn bị phụ thuộc và nguồn tài chính đầu tư bạn cần biết Những thuận lợi và khó khăn của tài chính bên ngoài có thể mang lại cho doanh nghiệp của bạn.
Những thuận lợi và bất lợi của nợ và vốn tài chính

Những thuận lợi và bất lợi của nợ và vốn tài chính

Bạn hãy nêu những ưu điểm, nhược điểm hay là Những thuận lợi và bất lợi của nợ và vốn tài chính trong kế toán doanh nghiệp