Nghiệp vụ kế toán
Chi phí sản xuất là gì?

Chi phí sản xuất là gì?

Trong kế toán quản trị và kế toán chi phí , chi phí sản xuất là những vật liệu trực tiếp, lao động trực tiếp, và sản xuất trên không được sử dụng để sản xuất sản phẩm.
Tại sao phải tính khấu hao?

Tại sao phải tính khấu hao?

Chúng tôi tính khấu hao vì hầu hết các tài sản tồn tại lâu dài được sử dụng trong một doanh nghiệp có 1) một chi phí đáng kể, và 2) họ sẽ hữu ích chỉ cho một số lượng hạn chế của năm
Chiết khấu bán hàng là gì?

Chiết khấu bán hàng là gì?

Chiết khấu bán hàng là gì? Giảm giá bán (nếu được cung cấp bởi người bán) giảm các khoản nợ cho bên bán của sản phẩm
Tổng doanh thu là gì?

Tổng doanh thu là gì?

Tổng doanh thu là số tiền công ty thu được và ghi lại từ việc bán các sản phẩm của mình (và có lẽ các dịch vụ của nó). Số tiền có nguồn gốc từ hóa đơn bán hàng của công ty
Một sổ cái chung là gì?

Một sổ cái chung là gì?

Một sổ cái chung là một nhóm có lẽ hàng trăm tài khoản được sử dụng để sắp xếp và lưu trữ thông tin từ các giao dịch kinh doanh của một công ty.
Sổ sách kế toán phản ánh điều gì về doanh nghiệp

Sổ sách kế toán phản ánh điều gì về doanh nghiệp

Hiện nay các Sổ sách kế toán phản ánh điều gì về doanh nghiệp. Bạn có nhận xét gì về doanh nghiệp thông qua con số sổ sách kế toán
Các loại dài hạn nợ

Các loại dài hạn nợ

Thế nào được gọi là khoản nợ và Các loại dài hạn nợ phổ biến hiện nay trong nền kinh tế việt nam năm 2016
Ưu điểm & Nhược điểm của vay Ngân hàng

Ưu điểm & Nhược điểm của vay Ngân hàng

Hãy cùng kế toán thực tế phân tích các Ưu điểm & Nhược điểm của vay Ngân hàng đối với doanh nghiệp năm 2016
Những thuận lợi và khó khăn của tài chính bên ngoài

Những thuận lợi và khó khăn của tài chính bên ngoài

Công ty bạn bị phụ thuộc và nguồn tài chính đầu tư bạn cần biết Những thuận lợi và khó khăn của tài chính bên ngoài có thể mang lại cho doanh nghiệp của bạn.
Những thuận lợi và bất lợi của nợ và vốn tài chính

Những thuận lợi và bất lợi của nợ và vốn tài chính

Bạn hãy nêu những ưu điểm, nhược điểm hay là Những thuận lợi và bất lợi của nợ và vốn tài chính trong kế toán doanh nghiệp
Những thuận lợi của ngắn hạn nợ

Những thuận lợi của ngắn hạn nợ

Ưu và nhước điểm của Những thuận lợi của nợ ngắn hạn mang lại cho doanh nghiệp của mình trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế.
Lợi ích các khoản nợ dài hạn

Lợi ích các khoản nợ dài hạn

Trong kế toán có nợ dài hạn và nợ ngắn hạn. Mỗi loại có ưu điểm riêng của nó vậy Lợi ích các khoản nợ dài hạn như thế nào
Tại sao công ty thích dài hạn nợ?

Tại sao công ty thích dài hạn nợ?

Tại sao công ty thích dài hạn nợ?đem lại những Lợi ích của doanh nghiệp dài hạn nợ là gì? mang lại tính ổn định để phát triển hơn so với nợ ngắn hạn
Phân tích báo cáo tài chính là gì

Phân tích báo cáo tài chính là gì

Tại sao bạn phải Phân tích báo cáo tài chính, dựa vào các con số trong báo cáo tài chính bạn hiểu được gì về doanh nghiệp đó.
9 điều bạn cần biết về báo cáo tài chính

9 điều bạn cần biết về báo cáo tài chính

Sau đây là 9 điều bạn cần biết về báo cáo tài chính nếu bạn muốn thành lập cách lập bctc doanh nghiệp, chính xác, thành công.
Báo cáo tài chính là gì

Báo cáo tài chính là gì

Hướng dẫn làm Báo cáo tài chính là gì. Các bước quan trong để làm được một báo cáo tài chính doanh nghiệp
Hướng dẫn đọc bảng cân đối kế toán

Hướng dẫn đọc bảng cân đối kế toán

Để làm được và được Hướng dẫn đọc bảng cân đối kế toán 2016 là điều khó khăn đặc biệt với các bạn kế toán mới vào nghề. Đòi hỏi người có kinh nghiệm
Tài sản dài hạn là gì

Tài sản dài hạn là gì

Định nghĩa Tài sản dài hạn là gì ? Cách để phân biệt tài sản dài hạn và tài sản ngắn trong báo cáo tài chính kế toán.
Tài sản ngắn hạn là gì?

Tài sản ngắn hạn là gì?

Tài sản ngắn hạn là gì? và Cách Phân biệt tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn trong kế toán hiện nay
Lợi nhuận trên vốn đầu tư là gì

Lợi nhuận trên vốn đầu tư là gì

Theo bạn Lợi nhuận trên vốn đầu tư là gì ? Công thức tính lợi nhuận trên vốn đầu từ cho doanh nghiệp của mình áp dụng công thức nào.
So sánh cân đối kế toán Kết quả kinh doanh

So sánh cân đối kế toán Kết quả kinh doanh

Bạn sẽ làm gì khi đem So sánh cân đối kế toán Kết quả kinh doanh sự khác nhau của 2 tài liệu quan trong nhất trong kế toán.
Kế toán tài chính so với Kế toán quản trị

Kế toán tài chính so với Kế toán quản trị

Kế toán tài chính so với Kế toán quản trị kế toán tài chính là những gì được sử dụng để trình bày bên ngoài công ty và kế toán quản trị là những gì được sử dụng trong công ty.
Một quỹ chìm trái phiếu là gì?

Một quỹ chìm trái phiếu là gì?

Một quỹ chìm trái phiếu là một tài sản hạn chế của một công ty mà đã được yêu cầu để dành tiền cho chuộc lại hoặc mua lại một số của trái phiếu phải trả .
Thời gian thu trung bình là gì?

Thời gian thu trung bình là gì?

Hành vi chi phí là gì? Thời gian thu trung bình là gì? Các kỳ thu trung bình là số ngày trung bình giữa 1) ngày là việc mua bán tín dụng được thực hiện
Sao chép nhiều sheet nhiều lần trong Excel?

Sao chép nhiều sheet nhiều lần trong Excel?

Sao chép nhiều sheet nhiều lần trong Excel? tạo một bản sao hoặc nhiều bản sao của bảng định trong một bảng tính.

0972.868.960