Nghiệp vụ kế toán
Những tài sản được phân loại là tài sản hiện tại?

Những tài sản được phân loại là tài sản hiện tại?

Những tài sản được phân loại là tài sản hiện tại? Ví dụ về các tài sản mà thường được phân loại là tài sản hiện tại trên bảng cân đối của công ty bao gồm:
Làm thế nào để bạn tính toán doanh thu nhân viên?

Làm thế nào để bạn tính toán doanh thu nhân viên?

Làm thế nào để bạn tính toán doanh thu nhân viên? Để tính toán doanh thu nhân viên , tôi sẽ sử dụng các báo cáo tiền lương W-2 của năm gần nhất.
Hệ thống kế toán là gì?

Hệ thống kế toán là gì?

Một hệ thống kế toán là hệ thống dùng để quản lý thu nhập, chi phí, và các hoạt động tài chính khác của một doanh nghiệp
Phương trình kế toán là gì?

Phương trình kế toán là gì?

Phương trình kế toán là công thức sử dụng để nắm bắt được hiệu quả của mối quan hệ của các hoạt động tài chính trong một doanh nghiệp
kế toán là gì?

kế toán là gì?

Bạn hãy nêu định nghĩa kế toán là gì? Các loại báo cáo định kỳ hàng tháng, quý, năm trong kế toán hiện nay
Tài sản là gì?

Tài sản là gì?

Theo bạn Tài sản là gì? Có những loại tài sản nào trong doanh nghiệp của mình mà bạn đã xác định là chính xác
Tỷ giá hối đoái cố định trong kế toán

Tỷ giá hối đoái cố định trong kế toán

Bạn hiểu Tỷ giá hối đoái cố định trong kế toán là gì? Tại sao lại căn cứ và tỷ giá hối đoái này xác định giá trị tài sản cố định của doanh nghiệp
Tài sản cố định là gì?

Tài sản cố định là gì?

Bạn hãy nêu định nghĩa về Tài sản cố định là gì? Trong kế toán có những cách khấu hao tài sản cố định nào hiện nay
Kế toán thuế bán hàng

Kế toán thuế bán hàng

Hướng dẫn làm các nghiệp vụ về Kế toán thuế bán hàng. Định khoản, hạch toán các tài khoản kế toán bán hàng liên quan trong quá trình làm việc
Kế toán bán hàng giảm giá

Kế toán bán hàng giảm giá

những chương trình giảm giá hay tặng quà cho khách hàng vậy Kế toán bán hàng giảm giá cần lưu ý và xem xét những vấn đề nào
Doanh số bán hàng là gì

Doanh số bán hàng là gì

Một kế toán bán hàng cần hiểu được Doanh số bán hàng là gì ? Các nghiệp vụ liên quan đến kế toán bán hàng trong đơn vị của mình.
Hồ sơ công nhận địa điểm thu gom hàng lẻ

Hồ sơ công nhận địa điểm thu gom hàng lẻ

Hồ sơ công nhận địa điểm thu gom hàng lẻ cần phải hoàn thiện hồ sơ, trình tự, thủ tục bao gồm những gì
Điều kiện công nhận địa điểm thu gom hàng lẻ

Điều kiện công nhận địa điểm thu gom hàng lẻ

Các Điều kiện công nhận địa điểm thu gom hàng lẻ đối với kế toán việt nam năm 2016 Thông qua thông tư hay nghị định số bao nhiêu để bạn đối chiếu.
Thu hồi giấy chứng nhận kinh doanh hàng miễn thuế

Thu hồi giấy chứng nhận kinh doanh hàng miễn thuế

Thu hồi giấy chứng nhận kinh doanh hàng miễn thuế Vậy các trường và trình tự thu hồi giấy phép kinh doanh như thế nào?
Bị tạm dừng kinh doanh hàng miễn thuế khi nào?

Bị tạm dừng kinh doanh hàng miễn thuế khi nào?

Những trường hợp nào thì doanh nghiệp của bạn Bị tạm dừng kinh doanh hàng miễn thuế khi nào? Những vi phạm đó có quy luật hình sự hay không
Hồ sơ xin phép kinh doanh hàng miễn thuế

Hồ sơ xin phép kinh doanh hàng miễn thuế

Các bước thủ tục và chuẩn bị Hồ sơ xin phép kinh doanh hàng miễn thuế để nộp đăng ký kinh doanh sản phẩm miễn thuế
Điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế 2016

Điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế 2016

Bạn muốn mở cửa hàng kinh doanh hàng miễn thuế bạn cần biết Điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế 2016 trong Nghị định 68/2016/NĐ-CP
Mẫu bảng đề xuất thời gian hao mòn tài sản

Mẫu bảng đề xuất thời gian hao mòn tài sản

Mẫu bảng đề xuất thời gian hao mòn tài sản Thì bạn có thể làm đề xuất thời gian, tỷ lệ trích khấu hao mòn cho doanh nghiệp của mình theo bảng dưới đây:
Bảng tính hao mòn tài sản cố định đặc thù

Bảng tính hao mòn tài sản cố định đặc thù

Danh mục thời gian sử dụng Bảng tính hao mòn tài sản cố định đặc thù Quy định đối với tài sản cố định tại Thông tư số 162
Danh mục tính hao mòn tài sản cố định vô hình

Danh mục tính hao mòn tài sản cố định vô hình

Hướng dẫn thời gian và Danh mục tính hao mòn tài sản cố định vô hình tính tỷ lệ cách trích khấu hao tài sản cố định 2016
Xử lý hợp đồng kiểm toán sai phạm

Xử lý hợp đồng kiểm toán sai phạm

Xử lý hợp đồng kiểm toán sai phạm Xử lý đối với các hợp đồng kiểm toán đã ký trong trường hợp không được chấp thuận
Các tổ chức kiểm toán, kiểm toán viên không được chấp thuận

Các tổ chức kiểm toán, kiểm toán viên không được chấp thuận

Để xem xét tổ chức kiểm toán đạt yêu cầu hay không bạn cần xem Các tổ chức kiểm toán, kiểm toán viên không được chấp thuận hay không.
Các hình thức kiểm tra kiểm toán

Các hình thức kiểm tra kiểm toán

Các hình thức kiểm tra kiểm toán có mấy hình thức kiểm tra kiểm toán hiện nay được BTC áp dụng trong kế toán kiểm toán
Xử lý hồ sơ trình và thông báo kết quả kiểm toán

Xử lý hồ sơ trình và thông báo kết quả kiểm toán

Xử lý hồ sơ trình và thông báo kết quả kiểm toán Lãnh đạo KTNN xem xét, giải quyết công việc trên cơ sở hồ sơ trình của đơn vị
Kiểm toán cần hồ sơ thủ tục như thế nào ?

Kiểm toán cần hồ sơ thủ tục như thế nào ?

Kiểm toán cần hồ sơ thủ tục như thế nào ? Thủ tục trình Lãnh đạo KTNN giải quyết Hồ sơ trình giải quyết công việc bao gồm tờ trình, dự thảo văn bản

0972.868.960