Nghiệp vụ kế toán
Giá trị thanh toán là gì?

Giá trị thanh toán là gì?

Thanh toán giá trị là một cách để thanh toán một khách hàng cho các dịch vụ được cung cấp. Về cơ bản, số lượng hóa đơn được dựa trên giá trị của dịch vụ
séc khống là gì?

séc khống là gì?

Một séc trắng thường dùng để chỉ một séc đã được ký bởi người ký kiểm tra có thẩm quyền trước khi các thông tin khác (ngày, người thụ hưởng, số tiền) đã được nhập vào kiểm tra.
Giá trị phế liệu là gì?

Giá trị phế liệu là gì?

Trong kế toán tài chính, giá trị phế liệu được kết hợp với khấu hao tài sản được sử dụng trong một doanh nghiệp.
Mẫu số 04/TB-TS của BHXH

Mẫu số 04/TB-TS của BHXH

Mẫu số 04/TB-TS của BHXH Ban hành kèm theo QĐ số: 528/QĐ-BHXH ngày 14/4/2015 của BHXH Việt Nam
Danh mục từ viết tắt trong hồ sơ BHXH điện tử

Danh mục từ viết tắt trong hồ sơ BHXH điện tử

Thông tư số 1101/QĐ-BHXH Hà Nội, ngày 02 tháng 8 năm 2016 Quy định Danh mục từ viết tắt trong hồ sơ BHXH điện tử
Hồ sơ Điều tra bệnh nghề nghiệp

Hồ sơ Điều tra bệnh nghề nghiệp

Hồ sơ Điều tra bệnh nghề nghiệp Thông tư số 28/2016/TT-BYT ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế
Các trường hợp Điều tra bệnh nghề nghiệp

Các trường hợp Điều tra bệnh nghề nghiệp

Các trường hợp Điều tra bệnh nghề nghiệp Thông tư số 28/2016/TT-BYT ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế
Quy trình và nội dung khám phát hiện bệnh nghề nghiệp

Quy trình và nội dung khám phát hiện bệnh nghề nghiệp

Quy trình và nội dung khám phát hiện bệnh nghề nghiệp Thông tư số 28/2016/TT-BYT ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế
Công Ty TNHH Công Nghiệp Và Thương Mại Asv

Công Ty TNHH Công Nghiệp Và Thương Mại Asv

Mã số thuế: 0108328244 Địa chỉ: Số 46 ngách 32/2 đường Bưởi, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Ngọc Hiếu Việt Nam

Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Ngọc Hiếu Việt Nam

Mã số thuế: 0108327956 Địa chỉ: Số 30B Đường Nguyễn Công Hoan, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Thương Mại Htc Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Thương Mại Htc Hà Nội

Mã số thuế: 0108331624 Địa chỉ: Số 1, Tổ B, Làng Thành Công, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
chi phí chuyển đổi là gì?

chi phí chuyển đổi là gì?

chi phí chuyển đổi là gì? sự khác biệt giữa thông tin và dữ liệu là gì? Chi phí chuyển đổi là sự kết hợp của lao động trực tiếp chi phí cộng với chi phí sản xuất trên cao .
chỉ số đặt hàng là gì?

chỉ số đặt hàng là gì?

chỉ số đặt hàng là gì? nguyên tắc nhất quán là gì? Các chỉ số đặt hàng là số lượng đơn vị trong hàng tồn kho sẽ kích hoạt một để mua các đơn vị bổ sung
ý nghĩa của việc phân bổ có hệ thống và hợp lý là gì?

ý nghĩa của việc phân bổ có hệ thống và hợp lý là gì?

ý nghĩa của việc phân bổ có hệ thống và hợp lý là gì? Phân bổ có hệ thống và hợp lý là một cụm từ thường được trích dẫn trong định nghĩa của khấu hao .
chi phí để lưu trữ hàng tồn kho là gì?

chi phí để lưu trữ hàng tồn kho là gì?

chi phí để lưu trữ hàng tồn kho là gì? mọi giao dịch sẽ ảnh hưởng đến tài khoản báo cáo thu nhập và tài khoản cân đối kế toán?
sự khác biệt giữa hoá đơn và một tuyên bố là gì?

sự khác biệt giữa hoá đơn và một tuyên bố là gì?

sự khác biệt giữa hoá đơn và một tuyên bố là gì? Làm thế nào tôi có thể xác định các phương pháp kiểm kê được sử dụng bởi các công ty khác trong ngành công nghiệp của tôi?
Được chiết khấu bán hàng báo cáo là một khoản chi phí?

Được chiết khấu bán hàng báo cáo là một khoản chi phí?

Được chiết khấu bán hàng báo cáo là một khoản chi phí? Khi chi phí nên được vào chi phí và khi chi phí nên được viết hoa?
EOQ là gì?

EOQ là gì?

EOQ là gì? Là một kiểm tra postdated coi là tiền tệ? EOQ là viết tắt cho số lượng đặt hàng kinh tế. Số lượng đặt hàng kinh tế là số lượng tối ưu
ý nghĩa của sự lão hóa là gì?

ý nghĩa của sự lão hóa là gì?

Những gì được chứa trên một bảng tính 10 cột? ý nghĩa của sự lão hóa là gì? Các khoản phải thu phát sinh khi một công ty cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ trên tín dụng
GAAP là gì?

GAAP là gì?

GAAP là gì? GAAP là viết tắt của nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung. Ở Mỹ có nghĩa là một đường cong học tập là gì?
Nơi nào cổ tức xuất hiện trên các báo cáo tài chính?

Nơi nào cổ tức xuất hiện trên các báo cáo tài chính?

Nơi nào cổ tức xuất hiện trên các báo cáo tài chính? Các cổ tức bố và chi trả bởi một công ty sẽ được báo cáo là sử dụng tiền mặt trong phần tài chính của báo cáo lưu chuyển tiền mặt .
ý nghĩa của phương sai ngân sách thuận lợi là gì?

ý nghĩa của phương sai ngân sách thuận lợi là gì?

Một thuận lợi đúng ngân sách cho thấy một kết quả thực sự là tốt hơn cho các công ty (hoặc tổ chức khác) so với số tiền đã được ngân sách.
nợ xấu là gì?

nợ xấu là gì?

Các hạn nợ xấu thường đề cập đến các khoản phải thu (hoặc tài khoản thương mại phải thu) sẽ không được thu thập. Tuy nhiên, các khoản nợ xấu cũng có thể tham khảo để ghi chú phải thu sẽ không được thu thập.
một nguồn tài liệu là gì?

một nguồn tài liệu là gì?

một nguồn tài liệu là gì? Có nghĩa là gì để phân loại lại một số tiền Một nguồn tài liệu là bản ghi gốc có chứa các chi tiết để chứng minh một giao dịch vào trong một hệ thống kế toán.

0972.868.960