Mẫu Biên bản kế toán
Mẫu tờ khai thuế môn bài 2016 mới nhất

Mẫu tờ khai thuế môn bài 2016 mới nhất

Link tải và download Mẫu tờ khai thuế môn bài 2016 mới nhất theo tt 28 và thông tư 156 bct
Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng

Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng

Download về Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng cho công ty tnhh, cổ phần, một thành viên trên toàn quốc
Mẫu số: 02/QTT-TNCN tờ khai quyết toán thuế TNCN

Mẫu số: 02/QTT-TNCN tờ khai quyết toán thuế TNCN

Mẫu số: 02/QTT-TNCN tờ khai quyết toán thuế TNCN Áp dụng cho cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công
Mẫu số: 02/KK-TNCN tờ khai thuế tncn

Mẫu số: 02/KK-TNCN tờ khai thuế tncn

Mẫu số: 02/KK-TNCN tờ khai thuế tncn Áp dụng cho cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công khai thuế trực tiếp với cơ quan thuế
Mẫu số: 01/TKN-XSBHĐC tờ khai thuế năm

Mẫu số: 01/TKN-XSBHĐC tờ khai thuế năm

Mẫu số: 01/TKN-XSBHĐC tờ khai thuế năm Áp dụng cho cá nhân làm đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số, bán hàng đa cấp, hoạt động kinh doanh khác chưa khấu trừ, nộp thuế trong năm
Mẫu số: 01/XSBHĐC tờ khai khấu trừ thuế tncn 2016

Mẫu số: 01/XSBHĐC tờ khai khấu trừ thuế tncn 2016

Mẫu số: 01/XSBHĐC tờ khai khấu trừ thuế tncn 2016 Áp dụng cho công ty xổ số kiến thiết, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp bán hàng đa cấp
Tờ khai đối với hoạt động cho thuê tài sản Mẫu số: 01/TTS

Tờ khai đối với hoạt động cho thuê tài sản Mẫu số: 01/TTS

Mẫu số: 01/TTS (Ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính)
Mẫu báo cáo sử dụng hóa đơn Mẫu số: 01/BC-SDHĐ-CNKD

Mẫu báo cáo sử dụng hóa đơn Mẫu số: 01/BC-SDHĐ-CNKD

Mẫu báo cáo sử dụng hóa đơn Mẫu số: 01/BC-SDHĐ-CNKD Áp dụng đối với cá nhân nộp thuế theo phương pháp khoán
Mẫu số: 01/TBT-CNKD thông báo việc nộp thuế

Mẫu số: 01/TBT-CNKD thông báo việc nộp thuế

Mẫu số: 01/TBT-CNKD (Ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính)
Mẫu số: 01/TBTDK-CNKD dự kiến doanh thu mức thuế khoán

Mẫu số: 01/TBTDK-CNKD dự kiến doanh thu mức thuế khoán

Mẫu số: 01/TBTDK-CNKD (Ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính)
Mẫu số: 01-1/BK-CNKD bảng kê chi tiết cá nhân kinh doanh

Mẫu số: 01-1/BK-CNKD bảng kê chi tiết cá nhân kinh doanh

Mẫu số: 01-1/BK-CNKD (Ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính) (Kèm theo Tờ khai 01/CNKD trong trường hợp tổ chức khai thay cho nhiều cá nhân kinh doanh)
Mẫu số: 01/CNKD tờ khai thuế đối với cá nhân kinh doanh

Mẫu số: 01/CNKD tờ khai thuế đối với cá nhân kinh doanh

Mẫu số: 01/CNKD Ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài Chính
1234

0972.868.960