ke-toan-thuc-te


Tài khoản kế toán
Hạch toán Tài khoản 138 - Phải thu khác

Hạch toán Tài khoản 138 - Phải thu khác

Hướng dẫn định khoản Hạch toán Tài khoản 138 - Phải thu khác chi tiết ví dụ theo thông tư 200 BTC
Định khoản Tài khoản 136 - Phải thu nội bộ

Định khoản Tài khoản 136 - Phải thu nội bộ

Cách hạch toán Định khoản Tài khoản 136 - Phải thu nội bộ theo thông tư 200 mới nhất hiện nay
Tài khoản 133 Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

Tài khoản 133 Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

Hạch toán và Định khoản Tài khoản 133 Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ mới nhất theo thông tư 200/BTC
Định khoản Tài khoản 131 Phải thu của khách hàng

Định khoản Tài khoản 131 Phải thu của khách hàng

Hạch toán và Định khoản Tài khoản 131 Phải thu của khách hàng theo thông tư 200 BTC và QĐ 48 hiện nay
Tài khoản 128 - Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

Tài khoản 128 - Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

Hướng dẫn phương pháp định khoản và hạch toánTài khoản 128 - Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn TT200/BTC
Định khoản Tài khoản 121 Chứng khoán kinh doanh

Định khoản Tài khoản 121 Chứng khoán kinh doanh

Hướng dẫn cáchĐịnh khoản Tài khoản 121 Chứng khoán kinh doanh phương pháp xác định số dư theo TT 200 BTC
Hạch toán tài khoản 641 - Chi phí bán hàng

Hạch toán tài khoản 641 - Chi phí bán hàng

Hướng dẫn bạn hạch toán và Định khoản tài khoản 641 - Chi phí bán hàng kết chuyển cân đối lãi lỗ
Hạch toán tài khoản 642–Chi phí quản lý doanh nghiệp

Hạch toán tài khoản 642–Chi phí quản lý doanh nghiệp

Hướng dẫn bạn các phương pháp hạch toán và Định khoản tài khoản 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp theo tt200
Hạch toán tài khoản 711 - Thu nhập khác

Hạch toán tài khoản 711 - Thu nhập khác

Hướng dẫn bạn cách định khoản tài khoản 711 - Thu nhập khác phương pháp kết chuyển lãi lỗ trong doanh nghiệp
Hạch toán tài khoản 811-Chi phí khác

Hạch toán tài khoản 811-Chi phí khác

Hướng dẫn bạn Hạch toán tài khoản 811-Chi phí khác kết chuyển lãi lỗ trong doanh nghiệp theo tt200/btc
Hạch toán tài khoản 821- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

Hạch toán tài khoản 821- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

Hướng dẫn phương pháp bạn Định khoản tài khoản 821–Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp kết chuyển lãi lỗ trong kế toán
Hạch toán tài khoản 911 - Xác định kết quả kinh doanh

Hạch toán tài khoản 911 - Xác định kết quả kinh doanh

Hướng dẫn cách Định khoản tài khoản 911 - Xác định kết quả kinh doanh hạch toán kết chuyển lãi lỗ trong tài khoản 911
 định khoản tài khoán 113 - Tiền đang chuyển

định khoản tài khoán 113 - Tiền đang chuyển

định khoản tài khoán 113 - Tiền đang chuyển huong dan hach toanTheo Thông tư 200/2014/TT-BTC, TT 156 QD 48 va 15
định khoản tài khoán 112 - Tiền gửi ngân hàng

định khoản tài khoán 112 - Tiền gửi ngân hàng

định khoản tài khoán 112 - Tiền gửi ngân hàng Hạch toán chuyên sâu tài khoản 112 Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC, TT 156 QD 48 va 15
Cách hạch toán tiền mặt – Tài khoản 111

Cách hạch toán tiền mặt – Tài khoản 111

Cách hạch toán tiền mặt – Tài khoản 111 theo Thông tư 200, 156, QD 48 15 Phương pháp hạch toán tiền mặt
Danh mục tài khoản kế toán theo TT133

Danh mục tài khoản kế toán theo TT133

Năm 2017 thì thông tư 133/2016 sẽ thay thế cho QDD48 hiện nay và Danh mục tài khoản kế toán theo TT133/2016 như sau
Tài khoản 333 – Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

Tài khoản 333 – Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

Hạch toán và Định khoản Tài khoản 333 – Thuế và các khoản phải nộp nhà nước như thế nào hành chính sự nghiệp
Hạch toán Tài khoản 331 – Phải trả cho người bán

Hạch toán Tài khoản 331 – Phải trả cho người bán

Hướng dẫn định khoản và hạch toán Tài khoản 331 – Phải trả cho người bán trong kế toán bán hàng
Tài khoản 244 - Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược

Tài khoản 244 - Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược

Hướng dẫn bạn cách hạch toán và phân bổ định khoản Tài khoản 244 - Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược
Hạch toán Tài khoản 243 - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

Hạch toán Tài khoản 243 - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

Hướng dẫn hạch toán và Định khoản Tài khoản 243 - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
Hạch toán tài khoản 242 - Chi phí trả trước

Hạch toán tài khoản 242 - Chi phí trả trước

Làm sao định khoản và Hạch toán tài khoản 242 - Chi phí trả trước một cách tốt nhất
Hạch toán tài khoản 241 - Xây dựng cơ bản dở dang

Hạch toán tài khoản 241 - Xây dựng cơ bản dở dang

Hướng dẫn định khoản và Hạch toán tài khoản 241 - Xây dựng cơ bản dở dang trong kế toán xây lắp
12


0982.686.028