Kế toán bán hàng
một nguồn tài liệu là gì?

một nguồn tài liệu là gì?

một nguồn tài liệu là gì? Có nghĩa là gì để phân loại lại một số tiền Một nguồn tài liệu là bản ghi gốc có chứa các chi tiết để chứng minh một giao dịch vào trong một hệ thống kế toán.
IFRS là gì?

IFRS là gì?

IFRS là từ viết tắt của Chuẩn mực Báo cáo tài chính quốc tế. IFRS được sử dụng trên toàn thế giới ngoại trừ tại Hoa Kỳ, nơi Mỹ GAAP (nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung)
sự khác biệt giữa lợi nhuận và tiền thu về các tài sản dài hạn là gì?

sự khác biệt giữa lợi nhuận và tiền thu về các tài sản dài hạn là gì?

sự khác biệt giữa lợi nhuận và tiền thu về các tài sản dài hạn là gì? Khi các tài sản dài hạn được bán, số tiền nhận được được gọi là tiền .
Tại sao không giảm giá của trái phiếu khi lãi suất tăng?

Tại sao không giảm giá của trái phiếu khi lãi suất tăng?

Giá trái phiếu giảm khi lãi suất tăng lên vì lãi suất cố định và thanh toán vốn gốc ghi trong trái phiếu sẽ trở nên ít hấp dẫn đối với các nhà đầu tư.
Điều gì đang chiếm thay đổi mức giá?

Điều gì đang chiếm thay đổi mức giá?

Điều gì đang chiếm thay đổi mức giá tuyên Bố của chuẩn mực kế toán tài chính số 33 mang tên của mình báo cáo tài chính và giá cả thay đổi.
các yếu tố của báo cáo tài chính là gì?

các yếu tố của báo cáo tài chính là gì?

các yếu tố của báo cáo tài chính là gì? Tôi có thể tìm thấy các hình thức kinh doanh chất lượng cao ở đâu?
Tại sao không phải là đất mất giá?

Tại sao không phải là đất mất giá?

Tại sao không phải là đất mất giá? sự khác biệt giữa một sổ cái và một sự cân bằng thử nghiệm là gì?
một năm kinh doanh tự nhiên là gì?

một năm kinh doanh tự nhiên là gì?

một năm kinh doanh tự nhiên là gì? Tại sao một công ty sẽ sử dụng đôi giảm khấu hao trên báo cáo tài chính của mình?
Tại sao chi phí vay vốn khấu hao?

Tại sao chi phí vay vốn khấu hao?

Tại sao chi phí vay vốn khấu hao? Việc sửa chữa các thiết bị văn phòng và chi phí nhà máy giai đoạn thiết bị?
Sự khác nhau giữa tài chính và kế toán

Sự khác nhau giữa tài chính và kế toán

Bạn có thể thấy những từ "kế toán" và "tài chính" xuất hiện cùng nhau tất cả các thời gian, chẳng hạn như trong tiêu đề độ.
Tại sao trở thành một kế toán?

Tại sao trở thành một kế toán?

Nhưng có nhiều lý do hơn để theo đuổi một nghề nghiệp trong kế toán, bên cạnh nó là một nghề không thể thiếu
tiền mặt và các cơ sở dồn tích của kế toán là gì?

tiền mặt và các cơ sở dồn tích của kế toán là gì?

sự khác biệt giữa các cơ sở tiền mặt và các cơ sở dồn tích của kế toán là gì? Doanh thu được ghi nhận trên báo cáo thu nhập trong khoảng thời gian mà tiền nhận được từ khách hàng.
Trường hợp được giảm giá khi mua nội thất văn phòng ghi lại?

Trường hợp được giảm giá khi mua nội thất văn phòng ghi lại?

Trường hợp được giảm giá khi mua nội thất văn phòng ghi lại? sự khác biệt giữa vốn chủ sở hữu và vốn vay là gì?
Một chi phí gia tăng là gì?

Một chi phí gia tăng là gì?

Một chi phí gia tăng là gì? Chi phí biến đổi là gì? Một chi phí gia tăng là sự gia tăng trong tổng chi phí phát sinh từ sự gia tăng trong sản xuất
Báo cáo kết quả hoạt động là gì?

Báo cáo kết quả hoạt động là gì?

Báo cáo kết quả hoạt động là gì? Liệu các phương pháp dự thu áp dụng cho việc mua thiết bị?
Bán hàng là gì?

Bán hàng là gì?

Lợi nhuận và mất mát tuyên bố, hoặc P & L, là một cái tên thường được sử dụng cho những gì hôm nay là báo cáo thu nhập bán hàng hóa, sản phẩm, hàng hóa
Lợi nhuận gộp là gì?

Lợi nhuận gộp là gì?

Lợi nhuận gộp là doanh thu thuần trừ đi giá vốn hàng bán . (Một số người sử dụng các tỷ suất lợi nhuận kỳ và lợi nhuận gộp thay thế cho nhau
Chiết khấu bán hàng là gì?

Chiết khấu bán hàng là gì?

Chiết khấu bán hàng là gì? Giảm giá bán (nếu được cung cấp bởi người bán) giảm các khoản nợ cho bên bán của sản phẩm
Sổ sách kế toán phản ánh điều gì về doanh nghiệp

Sổ sách kế toán phản ánh điều gì về doanh nghiệp

Hiện nay các Sổ sách kế toán phản ánh điều gì về doanh nghiệp. Bạn có nhận xét gì về doanh nghiệp thông qua con số sổ sách kế toán
Lợi nhuận trên vốn đầu tư là gì

Lợi nhuận trên vốn đầu tư là gì

Theo bạn Lợi nhuận trên vốn đầu tư là gì ? Công thức tính lợi nhuận trên vốn đầu từ cho doanh nghiệp của mình áp dụng công thức nào.
So sánh cân đối kế toán Kết quả kinh doanh

So sánh cân đối kế toán Kết quả kinh doanh

Bạn sẽ làm gì khi đem So sánh cân đối kế toán Kết quả kinh doanh sự khác nhau của 2 tài liệu quan trong nhất trong kế toán.
Kế toán tài chính so với Kế toán quản trị

Kế toán tài chính so với Kế toán quản trị

Kế toán tài chính so với Kế toán quản trị kế toán tài chính là những gì được sử dụng để trình bày bên ngoài công ty và kế toán quản trị là những gì được sử dụng trong công ty.
Thời gian thu trung bình là gì?

Thời gian thu trung bình là gì?

Hành vi chi phí là gì? Thời gian thu trung bình là gì? Các kỳ thu trung bình là số ngày trung bình giữa 1) ngày là việc mua bán tín dụng được thực hiện
12

0972.868.960