Báo cáo tài chính
Một chi phí biến là gì?

Một chi phí biến là gì?

Một chi phí là chi phí biến khi tổng số tiền của nó thay đổi tương ứng với sự thay đổi trong doanh số bán hàng, sản xuất, hoặc một số hoạt động khác.
Báo cáo lưu chuyển tiền mặt là gì?

Báo cáo lưu chuyển tiền mặt là gì?

Các báo cáo lưu chuyển tiền tệ là một trong những báo cáo tài chính chính của một doanh nghiệp hoặc một tổ chức phi lợi nhuận.
Dự toán kinh phí chuẩn là gì?

Dự toán kinh phí chuẩn là gì?

Tiêu chuẩn dự toán kinh phí là một kỹ thuật kế toán mà một số nhà sản xuất sử dụng để xác định sự khác nhau hoặc chênh lệch giữa 1) các chi phí thực tế của hàng hoá được sản xuất, và 2)
Đòn bẩy là gì?

Đòn bẩy là gì?

Trong kế toán và tài chính, đòn bẩy đề cập đến việc sử dụng một số lượng đáng kể các khoản nợ và / hoặc tín dụng để mua một tài sản, vận hành một công ty, có được một công ty, vv
Chi phí của hàng hóa được sản xuất gì?

Chi phí của hàng hóa được sản xuất gì?

Trong kế toán quản trị và kế toán chi phí , các chi phí của hàng hóa sản xuất là một lịch trình, báo cáo, hoặc tính toán các chi phí sản xuất cho các sản phẩm đã được hoàn thành trong một kỳ kế toán
Chi phí sản xuất là gì?

Chi phí sản xuất là gì?

Trong kế toán quản trị và kế toán chi phí , chi phí sản xuất là những vật liệu trực tiếp, lao động trực tiếp, và sản xuất trên không được sử dụng để sản xuất sản phẩm.
Tại sao phải tính khấu hao?

Tại sao phải tính khấu hao?

Chúng tôi tính khấu hao vì hầu hết các tài sản tồn tại lâu dài được sử dụng trong một doanh nghiệp có 1) một chi phí đáng kể, và 2) họ sẽ hữu ích chỉ cho một số lượng hạn chế của năm
Tổng doanh thu là gì?

Tổng doanh thu là gì?

Tổng doanh thu là số tiền công ty thu được và ghi lại từ việc bán các sản phẩm của mình (và có lẽ các dịch vụ của nó). Số tiền có nguồn gốc từ hóa đơn bán hàng của công ty
Một sổ cái chung là gì?

Một sổ cái chung là gì?

Một sổ cái chung là một nhóm có lẽ hàng trăm tài khoản được sử dụng để sắp xếp và lưu trữ thông tin từ các giao dịch kinh doanh của một công ty.
Phân tích báo cáo tài chính là gì

Phân tích báo cáo tài chính là gì

Tại sao bạn phải Phân tích báo cáo tài chính, dựa vào các con số trong báo cáo tài chính bạn hiểu được gì về doanh nghiệp đó.
9 điều bạn cần biết về báo cáo tài chính

9 điều bạn cần biết về báo cáo tài chính

Sau đây là 9 điều bạn cần biết về báo cáo tài chính nếu bạn muốn thành lập cách lập bctc doanh nghiệp, chính xác, thành công.
Báo cáo tài chính là gì

Báo cáo tài chính là gì

Hướng dẫn làm Báo cáo tài chính là gì. Các bước quan trong để làm được một báo cáo tài chính doanh nghiệp
Hướng dẫn đọc bảng cân đối kế toán

Hướng dẫn đọc bảng cân đối kế toán

Để làm được và được Hướng dẫn đọc bảng cân đối kế toán 2016 là điều khó khăn đặc biệt với các bạn kế toán mới vào nghề. Đòi hỏi người có kinh nghiệm
12

0972.868.960