Kế toán công nợ
Vốn lưu động là gì?

Vốn lưu động là gì?

Vốn lưu động là số tiền của một công ty tài sản hiện tại trừ đi số tiền của nó nợ ngắn hạn
tỷ lệ nợ là gì?

tỷ lệ nợ là gì?

Tỷ lệ nợ = Tổng nợ / Tổng tài sản Ví dụ: nếu một doanh nghiệp có 1.000.000 $ tổng tài sản và $ 300,000 tổng nợ phải trả, đó là tỷ lệ nợ sẽ được 3/10, hoặc 30%.
Nợ - Debit là gì?

Nợ - Debit là gì?

Nợ - Debit là gì? Định nghĩa: Nợ là một kế toán và kế toán hạn chính thức đến từ các debere từ tiếng Latin, có nghĩa là "nợ".
Nợ dài hạn là gì?

Nợ dài hạn là gì?

Trong kế toán, nợ dài hạn thường đề cập đến các khoản vay của công ty và các khoản nợ khác mà sẽ không trở thành thủ tục trong vòng một năm kể từ thời điểm này.
Các loại dài hạn nợ

Các loại dài hạn nợ

Thế nào được gọi là khoản nợ và Các loại dài hạn nợ phổ biến hiện nay trong nền kinh tế việt nam năm 2016
Ưu điểm & Nhược điểm của vay Ngân hàng

Ưu điểm & Nhược điểm của vay Ngân hàng

Hãy cùng kế toán thực tế phân tích các Ưu điểm & Nhược điểm của vay Ngân hàng đối với doanh nghiệp năm 2016
Những thuận lợi và khó khăn của tài chính bên ngoài

Những thuận lợi và khó khăn của tài chính bên ngoài

Công ty bạn bị phụ thuộc và nguồn tài chính đầu tư bạn cần biết Những thuận lợi và khó khăn của tài chính bên ngoài có thể mang lại cho doanh nghiệp của bạn.
Những thuận lợi và bất lợi của nợ và vốn tài chính

Những thuận lợi và bất lợi của nợ và vốn tài chính

Bạn hãy nêu những ưu điểm, nhược điểm hay là Những thuận lợi và bất lợi của nợ và vốn tài chính trong kế toán doanh nghiệp
Những thuận lợi của ngắn hạn nợ

Những thuận lợi của ngắn hạn nợ

Ưu và nhước điểm của Những thuận lợi của nợ ngắn hạn mang lại cho doanh nghiệp của mình trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế.
Lợi ích các khoản nợ dài hạn

Lợi ích các khoản nợ dài hạn

Trong kế toán có nợ dài hạn và nợ ngắn hạn. Mỗi loại có ưu điểm riêng của nó vậy Lợi ích các khoản nợ dài hạn như thế nào
Tại sao công ty thích dài hạn nợ?

Tại sao công ty thích dài hạn nợ?

Tại sao công ty thích dài hạn nợ?đem lại những Lợi ích của doanh nghiệp dài hạn nợ là gì? mang lại tính ổn định để phát triển hơn so với nợ ngắn hạn
12

0972.868.960