Xử phạt kế toán
Không thanh lý hợp đồng in nếu quá thời hạn thanh lý

Không thanh lý hợp đồng in nếu quá thời hạn thanh lý

Không thanh lý hợp đồng in nếu quá thời hạn thanh lý hợp đồng quy định trong hợp đồng đặt in hóa đơn hoặc thời điểm kết thúc hợp đồng khi bên đặt in đã hoàn thành thủ tục thông báo phát hành
Lỗi đặt in hóa đơn GTGT giả

Lỗi đặt in hóa đơn GTGT giả

Lỗi đặt in hóa đơn GTGT giả xử phạt ntn? Mức xử phạt: 20 – 50 triệu đồng. Buộc hủy các hóa đơn đặt in không đúng quy định.
Lỗi cho, bán hóa đơn đặt in chưa phát hành

Lỗi cho, bán hóa đơn đặt in chưa phát hành

Lỗi vi phạm: Cho, bán hóa đơn đặt in chưa phát hành cho tổ chức, cá nhân khác sử dụng. Mức phạt: 15 – 45 triệu đồng. và Buộc hủy các hóa đơn đặt in không đúng quy định.
Không khai báo mất hoá đơn bị phạt bao nhiêu

Không khai báo mất hoá đơn bị phạt bao nhiêu

Lỗi vi phạm: Không khai báo đúng quy định việc mất hóa đơn trước khi thông báo phát hành. Mức xử phạt: 6 – 18 triệu đồng
Lỗi không huỷ hoá đơn đặt in chưa phát hành

Lỗi không huỷ hoá đơn đặt in chưa phát hành

Lỗi không huỷ hoá đơn đặt in chưa phát hành có Mức xử phạt: 4 – 8 triệu đồng.
Lỗi không thanh lý hợp đồng in hoá đơn

Lỗi không thanh lý hợp đồng in hoá đơn

Không thanh lý hợp đồng in nếu quá thời hạn thanh lý hợp đồng quy định trong hợp đồng đặt in hóa đơn hoặc thời điểm kết thúc hợp đồng khi đã lập tờ Thông báo phát hành hóa đơn
Doanh nghiệp không đủ điều kiện đặt in vẫn in

Doanh nghiệp không đủ điều kiện đặt in vẫn in

Lỗi đặt in hoá đơn nhưng không đủ điều kiện phạt bao nhiêu với lỗi này doanh nghiệp bị Mức xử phạt : 2 – 4 triệu đồng.
Lỗi đặt in hóa đơn mà không ký hợp đồng

Lỗi đặt in hóa đơn mà không ký hợp đồng

Đặt in hóa đơn mà không ký hợp đồng in bằng văn bản 500.000 – 1.500.000 đồng. (Áp dụng từ 01/8/2016)
Lỗi tự in hóa đơn giả phạt bao nhiêu

Lỗi tự in hóa đơn giả phạt bao nhiêu

Tự in hóa đơn giả (trừ trường hợp xác định do lỗi khách quan của phần mềm tự in hóa đơn) và hành vi khởi tạo hóa đơn điện tử giả. bị phạt 20 – 50 triệu đồng.
Cung cấp phần mềm tự in hóa đơn không đảm bảo

Cung cấp phần mềm tự in hóa đơn không đảm bảo

Cung cấp phần mềm tự in hóa đơn không đảm bảo nguyên tắc theo quy định hoặc hóa đơn khi in ra không đáp ứng đủ nội dung quy định. 4 – 8 triệu đồng.
Lỗi tự in khởi tạo hoá đơn không đủ các điều kiện

Lỗi tự in khởi tạo hoá đơn không đủ các điều kiện

Lỗi tự in khởi tạo hoá đơn không đủ các điều kiện phạt bao nhiêu Mức phạt 4 – 8 triệu đồng. Buộc hủy các hóa đơn tự in hoặc khởi tạo.
Lỗi tự in hoá đơn GTGT điện tử

Lỗi tự in hoá đơn GTGT điện tử

từ ngày 01/8/2016 Nghị định 49/2016/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, phí, lệ phí và hóa đơn có hiệu lực.
12

0972.868.960