Thông tư 133/2016/BTC
PHIẾU NHẬP KHO Mẫu số 01 - VT/133/2016/TT-BTC

PHIẾU NHẬP KHO Mẫu số 01 - VT/133/2016/TT-BTC

PHIẾU NHẬP KHO Mẫu số 01 - VT/133/2016/TT-BTC Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính
Mẫu số 11 - LĐTL Thông tư số 133/2016/TT-BTC

Mẫu số 11 - LĐTL Thông tư số 133/2016/TT-BTC

Mẫu số 11 - LĐTL Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 BẢNG PHÂN BỔ TIỀN LƯƠNG VÀ BẢO HIỂM XÃ HỘI 2016 download và tải về miễn phí
Mẫu số 10 - LĐTL Thông tư số 133/2016/TT-BTC

Mẫu số 10 - LĐTL Thông tư số 133/2016/TT-BTC

Mẫu số 10 - LĐTL Thông tư số 133/2016/TT-BTC BẢNG KÊ TRÍCH NỘP CÁC KHOẢN THEO LƯƠNG hãy download ngay nhé
Mẫu số 09 - LĐTL Thông tư số 133/2016/TT-BTC

Mẫu số 09 - LĐTL Thông tư số 133/2016/TT-BTC

Mẫu số 09 - LĐTL Thông tư số 133/2016/TT-BTC BIÊN BẢN THANH LÝ (NGHIỆM THU) HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN
Mẫu số 08 - LĐTL Thông tư số 133/2016/TT-BTC

Mẫu số 08 - LĐTL Thông tư số 133/2016/TT-BTC

HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN Mẫu số 08 - LĐTL Thông tư số 133/2016/TT-BTC download miễn phí mới nhất 2016
Mẫu số 07- LĐTL Thông tư số 133/2016/TT-BTC

Mẫu số 07- LĐTL Thông tư số 133/2016/TT-BTC

Mẫu số 07- LĐTL Thông tư số 133/2016/TT-BTC BẢNG THANH TOÁN TIỀN THUÊ NGOÀI Dùng cho thuê nhân công, thuê khoán việc
Mẫu số 06- LĐTL Thông tư số 133/2016/TT-BTC

Mẫu số 06- LĐTL Thông tư số 133/2016/TT-BTC

Tải về ngay Mẫu số 06- LĐTL Thông tư số 133/2016/TT-BTC download miễn phí bản mới nhất 2016
Mẫu số 05- LĐTL Thông tư số 133/2016/TT-BTC

Mẫu số 05- LĐTL Thông tư số 133/2016/TT-BTC

Mẫu số 05- LĐTL Thông tư số 133/2016/TT-BTC PHIẾU XÁC NHẬN SẢN PHẨM HOẶC CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH download tải về luôn nhé
Mẫu số 04-LĐTL Thông tư số 133/2016/TT-BTC

Mẫu số 04-LĐTL Thông tư số 133/2016/TT-BTC

Download ngay và luôn Mẫu số 04-LĐTL Thông tư số 133/2016/TT-BTC mới nhất năm 2016
Mẫu số 03-LĐTL Thông tư số 133/2016/TT-BTC

Mẫu số 03-LĐTL Thông tư số 133/2016/TT-BTC

Mẫu số 03-LĐTL Thông tư số 133/2016/TT-BTC BẢNG THANH TOÁN TIỀN THƯỞNG download tải về free
Mẫu số 02-LĐTL Thông tư số 133/2016/TT-BTC

Mẫu số 02-LĐTL Thông tư số 133/2016/TT-BTC

Mẫu số 02-LĐTL Thông tư số 133/2016/TT-BTC BẢNG THANH TOÁN TIỀN LƯƠNG cho nhân viên công ty. mẫu có sẵn chỉ download
Mẫu số 01b - LĐTL Thông tư số 133/2016/TT-BTC

Mẫu số 01b - LĐTL Thông tư số 133/2016/TT-BTC

Mẫu số 01b - LĐTL Thông tư số 133/2016/TT-BTC BẢNG CHẤM CÔNG LÀM THÊM GIỜ cho phep download miễn phí
Mẫu số 01a-LĐTL Thông tư số 133/2016/TT

Mẫu số 01a-LĐTL Thông tư số 133/2016/TT

Download về ngay Mẫu số 01a-LĐTL Thông tư số 133/2016/TT BẢNG CHẤM CÔNG cho người lao động
Danh mục biểu mẫu chứng từ kế toán TT133/2016

Danh mục biểu mẫu chứng từ kế toán TT133/2016

Tổng hợp tất cả các Danh mục biểu mẫu chứng từ kế toán TT133/2016 mới nhất hiện nay. Download về nhanh chóng gọn nhẹ
Mẫu số B02 - DNSN Thông tư số 133/2016/TT-BTC

Mẫu số B02 - DNSN Thông tư số 133/2016/TT-BTC

Mẫu số B02 - DNSN Thông tư số 133/2016/TT-BTC Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh dành cho doanh nghiệp siêu nhỏ
Báo cáo tình hình tài chính (Mẫu số B01 - DNSN)

Báo cáo tình hình tài chính (Mẫu số B01 - DNSN)

Báo cáo tình hình tài chính (Mẫu số B01 - DNSN) Mẫu số B01 - DNSN Thông tư số 133/2016/TT-BTC dành cho doanh nghiệp siêu nhỏ
Mẫu số B09 - DNNKLT TT133/2016/TT-BTC

Mẫu số B09 - DNNKLT TT133/2016/TT-BTC

Mẫu số B09 - DNNKLT TT133/2016/TT-BTC Bản thuyết minh Báo cáo tài chính Áp dụng cho doanh nghiệp không đáp ứng giả định hoạt động liên tục
Mẫu số B09 - DNN Thông tư số 133/2016/TT-BTC

Mẫu số B09 - DNN Thông tư số 133/2016/TT-BTC

Mẫu số B09 - DNN Thông tư số 133/2016/TT-BTC Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (Mẫu số B09 - DNN) Áp dụng cho doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục
Mẫu số B03 - DNN Thông tư số 133/2016/TT-BTC

Mẫu số B03 - DNN Thông tư số 133/2016/TT-BTC

Mẫu số B03 - DNN Thông tư số 133/2016/TT-BTC Mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ PP Gián Tiếp download và tải về ngay
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ trực tiếp Mẫu số B03 - DNN

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ trực tiếp Mẫu số B03 - DNN

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ trực tiếp Mẫu số B03 - DNN Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (Mẫu số B02 - DNN)

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (Mẫu số B02 - DNN)

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (Mẫu số B02 - DNN) Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính
Báo cáo tình hình tài chính (Mẫu số B01 - DNNKLT)

Báo cáo tình hình tài chính (Mẫu số B01 - DNNKLT)

Báo cáo tình hình tài chính (Mẫu số B01 - DNNKLT) Áp dụng cho doanh nghiệp không đáp ứng giả định hoạt động liên tục
Báo cáo tình hình tài chính (Mẫu số B01b - DNN)

Báo cáo tình hình tài chính (Mẫu số B01b - DNN)

Download và tải về mẫu báo cáo tình hình tài chính (Mẫu số B01b - DNN) Áp dụng cho doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục
Biểu mẫu báo cáo tài chính năm TT133/2016/btc

Biểu mẫu báo cáo tài chính năm TT133/2016/btc

Biểu mẫu báo cáo tài chính năm TT133/2016/btc Ban hành kèm theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính Mẫu số B01a - DNN
Hệ thống tài khoản theo thông tư 133/2016/BTC

Hệ thống tài khoản theo thông tư 133/2016/BTC

DANH MỤC HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN ÁP DỤNG CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA (Ban hành kèm theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)
1234

0972.868.960