Ẩn Gridlines trong Excel

 
Một trong những thành viên của chúng tôi facebook cộng đồng tư vấn cho Excel giúp đỡ và gửi cho tôi một tập tin mẫu. Trong đó tôi nhận thấy để ẩn đường lưới, có thể nhìn thấy bằng cách mặc định, "buộc" biến mất bằng cách điền vào các tế bào với đầy màu sắc trắng. Có nó không làm việc nhưng không đúng cách của nó để làm điều đó. Nó có thể gây ra vấn đề nếu bạn cố gắng để thay đổi định dạng của dãy núi này hoặc chuyển nó sang bảng, vv
 
Để ẩn các đường lưới trong bảng tính Excel xem xét các cách sau được tốt hơn và thực sự có nghĩa là để đạt được cùng.
 
Sử dụng tab View để ẩn đường lưới
 
Để ẩn các đường lưới từ toàn bộ trang tính vào View tab> Show nhóm> bỏ chọn đường lưới. hộp kiểm này sẽ chuyển đổi đường lưới và tắt trong bảng tính hoạt động.
 
Ẩn / Hiển thị đường lưới cho vài bảng chọn
 
Để ẩn gridlines cho vài lựa chọn các bảng tính sau đó làm theo các bước sau:
 
Bước 1: Giữ phím Shift / Ctrl trên bàn phím và nhấp vào tab bảng. Với phím Shift ép bạn có thể chọn nhiều bảng tính một cách nhanh chóng. Tuy nhiên, với phím Ctrl, bạn phải bấm tab bảng tính để chọn những bảng tính. Thử nó
54.236.234.60

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn