KHOÁ HỌC KÈM RIÊNG KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI GIÁ CHỈ TỪ  500.000 VNĐ xem ngay

 

Định khoản bài kế toán kho đi tìm lời giải

Bài tập Định khoản bài kế toán kho + Lời giải tiền tạm ứng hay hàng tồn kho trong doanh nghiệp

 
SDĐT tk 131 là 40.000.000
 
-phải thu CT A : 60.000.000
 
-CT B ứng trước: 20.000.000
 
1>ngày 2 : Xuất kho SP bán cho CT B, giá xuất kho 30.000.000, giá bán chưa thuế: 50.000.000, thuế 10%, số còn lại chưa thu tiền
 
 

Bài tập định khoản hàng tồn kho

 
Tại DN MX hạch toán hàng tồn kho theo PP KKTX, tính và nộp thuế theo PP khấu trừ, có tài liệu kế toán về nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ trong tháng 5/N như sau: (Đơn vị tính 1.000đ)
 
Tình hình tồn kho đầu tháng
 
Vật liệu A: số lượng 1.000 kg, đơn giá 32/kg.
 
Vật liệu B: số lượng 1.500 kg, đơn giá 42/kg
 
Vật liệu C: số lượng 2.000 kg, đơn giá 65/kg
 
Công cụ dụng cụ D: số lượng 500 cái, đơn giá 3.500/cái
 
Các nghiệp vụ liên quan trong tháng
 
1. Ngày 2/5, mua vật liệu A của công ty X chưa thanh toán, giá thanh toán 33/kg (đã gồm thuế GTGT 10%), số lượng 2.000 kg theo hóa đơn số 123456. Hàng về đã nhập kho đủ theo PNK 123. Chi phí vận chuyển đã trả bằng tiền mặt là 4.000.
 
 
2. Ngày 5/5, mua vật liệu A, B của công ty Z chưa trả tiền, đơn giá vật liệu chưa thuế GTGT trên hóa đơn lần lượt là 32, 40, thuế GTGT 10%, số lượng vật liệu trên hóa đơn lần lượt là 2.000 kg, 2.200 kg. Hàng về, số lượng thực nhập kho 1.800 kg vật liệu A và 2.200 kg vật liệu B theo PNK 124. Số vật liệu A thiếu chưa rõ nguyên nhân. Chi phí vận chuyển đã trả bằng tiền mặt là x được phân bổ cho hai loại vật liệu theo số lượng thực nhập.
 
 
3. Ngày 12/5, mua Công cụ dụng cụ D của công ty X chưa thanh toán, đơn giá mua chưa thuế GTGT là 3.600, thuế GTGT 10%, số lượng trên hóa đơn là 300 cái. Hàng về thực nhập kho là 310 cái. Công ty đã tiến hành nhập kho toàn bộ số công cụ trên theo theo PNK 125 và đề nghị công ty chuyển hóa đơn bổ sung. Công ty X đã gửi hóa đơn bổ sung cùng ngày với giá chưa thuế 3.500/ cái, thuế GTGT 10%. Chi phí vận chuyển hàng mua do bên bán chịu. Công ty đã xuất tiền mặt thanh toán hộ tiền vận chuyển cho công ty X 3.100.
 
 
4. Ngày 15/5, nhận được giấy Báo Có của ngân hàng:
- Trả hết nợ công ty X sau trừ chi phí vận chuyển đã trả hộ.
- Trả nợ công ty Z sau khi trừ khoản giảm 5% tổng giá thanh toán giá đối với 200 kg vật liệu A do không đảm bảo chất lượng.
- Trả nợ công ty T.
 
 
 
5. Ngày 16/5, PXK 456 về việc xuất vật liệu:
- Dùng cho sản xuất sản phẩm ở phân xưởng 1: 1.500 kg VL A; 1.500 kg VL B
- Dùng cho sản xuất sản phẩm ở phân xưởng 2: 1.000 kg VL A; 1.000 kg VL B
- Dùng cho bán hàng: 300 kg vật liệu C;
 
 
6. Ngày 18/5, PNK 458, nhập kho đủ vật liệu A mua của công ty Y theo hóa đơn mua ngày 3/5 và chuyển khoản trả nợ công ty Y sau khi trừ chiết khấu thanh toán 2% tổng giá thanh toán ;
 
 
7. Ngày 28/5, xuất kho 2000 kg vật liệu A, 500 kg vật liệu C theo PXK 501 cho công ty M vay tạm.
 
Yêu cầu
 
1. Anh (chị) tự cho số liệu x ở nghiệp vụ 3; a, b, c, d ở nghiệp vụ 8;
 
Tính toán, định khoản các nghiệp vụ kinh tế trong trường hợp Công ty tính trị giá vật liệu xuất kho theo phương pháp nhập trước xuất trước, công cụ dụng cụ được phân bổ theo ngày;
 
 
2.Ghi sổ chi tiết vật liệu, công cụ, dụng cụ đối với vật liệu A, B, C, công cụ D;
 
 

Bài tập định khoản tiền tạm ứng

 
Nhân viên phân xưởng giải chi số tiền tạm ứng kỳ trước là 5.000.000đ , gồm tiền mua ccdc theo hóa đơn là 1.000.000đ,thuế GTGT 10%,chi phí khác thanh toán bằng tiền mặt theo hóa đơn là 3.300.000đ, gồm thế GTGT 10%.Nhân viên nộp lại 100.000đ bằng tiền mặt,số dư còn lại trừ vào lương cuối kỳ

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn