KHOÁ HỌC KÈM RIÊNG KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI GIÁ CHỈ TỪ  500.000 VNĐ xem ngay

 

Bài tập định khoản 1 thương mại

 
Tại 1 công ty cổ phần có dữ liệu như sau
 
Doanh nghiệp tính thuế gtgt theo phương pháp khấu trừ.
 
Hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên
 
Áp dụng phương pháp bình quân liên hoàn để tính giá vật tư, hàng hóa xuất kho
 
A : số dư đầu kỳ
 
Tk 156 : - Hàng hóa A : Số lượng….. chiếc ; đơn giá …..đ/chiếc
 
Hàng hóa B : Số lượng…..chiếc : đơn giá…..đ/chiếc
 
Các tài khoản khác có số dư bất kỳ
 
B : Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ như sau :
1 : mua ……..chiếc hàng hóa A, giá mua chưa thuế……..đ/chiếc, thuế gtgt 10%, tiền hàng chưa thanh toán
 
2 : Mua…….chiếc hàng hóa B, giá mua chưa thuế…….đ/chiếc, thuế gtgt 10%, chưa thanh toán tiền. Chi phí vận chuyển chưa thuế gtgt……..đ, thuế gtgt 10%, đã thanh toán tiền vận chuyển bằng tiền mặt
 
3:nhập khẩu 1 ô tô dùng cho giám đốc, giá nhập tại cảng hải phòng 30.000USD, chưa trả tiền cho phía nước ngoài. Thuế nhập khẩu 5% tính trên giá nhập khẩu, tiền thuế đã nộp bằng tiền mặt. tỷ giá ngoại hối : 17.000đ/usd
 
4: tính các khoản trích theo lương theo quy định
 
5 : thanh toán bằng tiền mặt lương cho nhân viên sau khi trừ đi các khoản trích theo lương theo quy định
 
6 : xuất kho…….chiếc sản phẩm B giao cho đại lý của công ty
 
7 : tạm trích lập quỹ đầu tư phát triển…….đ từ lợi nhuận
 
8 : tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp bằng tiền mặt theo yêu cầu của cơ quan thuế, số tiền ……đ
 
C : yêu cầu định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, ghi sổ nhật ký chung và lên bảng cân đối tài khoản
 

Bài tập lời giải định khoản 2

 
Doanh nghiệp sản xuất thuộc đối tượng tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, có tình
hình sau;
 
1/ Số dư ngày 31/12/N: - TK 4212 (số dư có): 43.750.000 đ
- TK 4211 (số dư nợ): 15.000.000 đ
 
2/ Các nghiệp vụ phát sinh trong quý 1/n+1
 
2.1 Kết chuyển lãi quý 1:75.000.000 đ
 
2.3 Phân phối lợi nhuận còn lại của năm N, trên cơ sở sau:
Lợi nhuận kế toán trước thuế 120.000.000. Khoản chêch lệch về doanh thu nhận trước giữa  kế toán và thuế là 5.000.000 đ (thuế tính vào doanh thu tính thuế kỳ này, kế toán không ghi nhận doanh thu kỳ này), thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp: 20%
 
- Bù đắp lỗ không được điều chuyển của năm trước 15.000.000 đ.
Phần còn lại được phân phối:
 
- Trích lập quỹ dự phòng tài chính 10%
 
- Trích lập quỹ phúc lợi 15%
 
tài liệu bổ sung: trong năm N đã tạm trích lập quỹ đầu tư phát triển 30.000.000 đ và quỹ khen thưởng 15.000.000 đ
 
Yêu cầu: Tính toán và phản ánh tình hình trên vào sơ đồ TK 4211 và 4212 của quý 1/N+1

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn