Bài tập excel nhập xuất hàng hóa

Bài tập kế toán xuất nhập khẩu làm trên excel với mẫu bài tập xuất nhập hàng hóa tính toán số lượng xuất nhập trong kho, cân đối thu chi

BÀI THỰC HÀNH EXCEL SỐ 4    
1) Nhập và định dạng dữ liệu như bảng tính sau:  

BẢNG THEO DÕI NHẬP XUẤT HÀNG


hàng
Nhập Xuất Đơn giá Tiền Thuế
A001Y 1000 600 110000 66000000 5280000
B012N 2500 1750 135000 236250000 51975000
B003Y 4582 3207.4 110000 352814000 59978380
A011N 1400 840 135000 113400000 12474000
B054Y 1650 1155 110000 127050000 21598500
 
Yêu cầu tính toán:
 
"2) Tính cột Xuất như sau:
 
    + Nếu Mã hàng có ký tự đầu là A thì Xuất = 60% * Nhập
 
    + Nếu Mã hàng có ký tự đầu là B thì Xuất = 70% * Nhập"
 
"3) Tính Đơn giá như sau:
 
    + Nếu Mã hàng có ký tự cuối là Y thì Đơn giá = 110000
 
    + Nếu Mã hàng có ký tự cuối là N thì Đơn giá = 135000"
 
4) Tính cột Tiền = Xuất * Đơn giá.
 
"5) Cột Thuế được tính như sau:
 
    + Nếu Mã hàng có ký tự đầu là A và ký tự cuối là Y thì Thuế = 8% của Tiền
 
    + Nếu Mã hàng có ký tự đầu là A và ký tự cuối là N thì Thuế = 11% của Tiền
 
    + Nếu Mã hàng có ký tự đầu là B và ký tự cuối là Y thì Thuế = 17% của Tiền
 
    + Nếu Mã hàng có ký tự đầu là B và ký tự cuối là N thì Thuế = 22% của Tiền."
 
6) Lưu bài tập với tên Bai4.xls.
 
54.146.98.143

Bình luận

Đoàn Hữu Hoàng
2018-09-23 02:02:10

mong ad giải chi tiết phần thuế ạ. mình chưa hiểu cách làm để tính thuế với mã hàng kí tự đầu và cuối

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn