KHOÁ HỌC KÈM RIÊNG KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI GIÁ CHỈ TỪ  500.000 VNĐ xem ngay

 

Bài tập excel thống kê theo dõi tình hình sản xuất

Bạn nào đang làm kế toán sản xuất hãy làm Bài tập excel thống kê theo dõi tình hình sản xuất sau đây của chúng tôi có cái nhìn tổng quát nhất.

BẢNG THEO DÕI TÌNH HÌNH SẢN XUẤT  
             
Nhân
Viên

 Sản Phẩm
Tên
Sản Phẩm
Số
Lượng
Tiền Công
Lắp Ráp
Tiền
Thưởng
Kết Quả
Tham Khảo
BĐT   836     0
Việt BĐX   400     100,000
Thuỷ BĐC   174     0
Trang BĐH   800     100,000
Lan BĐG   273     50,000
Khanh BĐC   113     0
Tổng Cộng      
             
  Bảng Tra Tên Sản Phẩm và Đơn Giá Lắp Ráp      
 
Sản Phẩm
Tên
Sản Phẩm
Đơn Gía
Lắp Ráp
     
  BDC Bóng đèn Compact 30      
  BĐH Bóng đèn Huỳnh Quang 50      
  BĐT Bóng đèn Tròn 15      
  Khác Bóng đèn đặc biệt 100      
 
Yêu Cầu
 
Câu 1 Hãy điền giá trị cho cột Tên Sản Phẩm trong Bảng Theo Dõi Tình Hình Sản Xuất dựa vào
 
Mã Sản Phẩm và tra trong Bảng Tra Tên Sản Phẩm và Đơn Giá Lắp Ráp, biết rằng:
 
Trường hợp tra có Mã Sản Phẩm trong Bảng Tra thì lấy giá trị Tên Sản Phẩm tương ứng,
 
nếu không có thì quy vào loại KHÁC và lấy Tên Sản Phẩm là Bóng đèn đặc biệt.
 
Câu 2 Tính Tiền Công Lắp Ráp = Số Lượng * Đơn Giá Lắp Ráp, trong đó Đơn Giá Lắp Ráp cho mỗi loại sản phẩm
 
thi dựa vào Tên Sản Phẩm trong Bảng Theo Dõi Tình Hình Sản Xuất và tra trong Bảng Tra
 
Câu 3 Tính Tiền Thưởng cho mỗi nhân viên biết rằng :
 
- Thưởng 100000 cho nhân viên nào có mức Tiền Công Lắp Ráp cao nhất
 
- Thưởng 50000 cho nhân viên nào đạt được mức Tiền Công Lắp Ráp cao kế tiếp
 
- Các trường hợp còn lại thì không thưởng
 
Câu 4 Định dạng và kẻ khung cho bảng tính
 

>> Link download: Bài tập excel báo cáo doanh thu

 

tính tiền thưởng trong excel

 
bài tập excel tính tiền điện
 
bài tập excel tính lương
 
bài tập excel có lời giải
 
bài tập excel cơ bản
 
download bài tập excel nâng cao
 
làm bài tập excel
 
bài tập excel đã giải sẵn

 


Bình luận

Dinh Van Tinh
2018-09-24 09:55:10

Trường hợp TSCĐ vô dịch vụ dọn dẹp sổ sách kế toán của TSCĐ vô hình hình mua sắm được don dep so sach ke toan o hoang mai được phản ánh theo thanh toán theo dịch vụ hoàn thuế giá trị gia tăng hạch toán vào chi phương thức trả chậm,driver máy in Canon E410 trả tiền ngay được trả góp, nguyên giá excel online phí SXKD theo kỳ

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn