Bài tập excel tính phí vận chuyển hàng hóa

Bài tập thực hành kế toán dịch vụ tính toán chi phí vận chuyển hàng hóa cho doanh nghiệp hay dịch vụ vân tải thu chi cân đối lãi lỗ

BÀI THỰC HÀNH EXCEL SỐ 9      
BẢNG CHI PHÍ VẬN CHUYỂN
      Tỷ giá USD: 15700    
CHỦ
HÀNG
LOẠI
HÀNG
ĐỊNH
MỨC
TRỌNG
LƯỢNG
GIÁ
CƯỚC
TIỀN
PHẠT
THÀNH
TIỀN
(VN)
Cty E A 200 1900 3 1020 16061100
DNTN D B 400 1580 2 472 7441800
Cty G A 200 800 3 360 5699100
Tổ hợp C B 400 1000 2 240 3799400
Cty A A 200 500 3 180 2873100
XN B C 600 350 1 0 15700
XN F C 600 70 1 0 15700
BẢNG ĐỊNH MỨC VÀ GIÁ CƯỚC        
LOẠI
HÀNG
ĐỊNH
MỨC
GIÁ
CƯỚC
       
A 200 3        
B 400 2        
C 600 1        
D 800 0.5        
 
Yêu cầu:
 
1) Nhập số liệu và trang trí cho bảng tính.
 
2) Tính ĐỊNH MỨC và GIÁ CƯỚC dựa vào LOẠI HÀNG.
 
3) Tính TIỀN PHẠT như sau:
 
-Nếu TRỌNG LƯỢNG > ĐỊNH MỨC thì:
 
   TIỀN PHẠT = (TRỌNG LƯỢNG - ĐỊNH MỨC) * 20% * GIÁ CƯỚC
 
-Ngược lại: TIỀNPHẠT = 0.
 
4) Tính THÀNH TIỀN như sau:
 
THÀNH TIỀN = (GIÁ CƯỚC + TIỀN PHẠT) * Tỷ giá USD
 
5) Sắp xếp bảng tính giảm dần theo cột THÀNH TIỀN (VN).
 
6) Định dạng bảng tính và lưu với tên Bai9.xls.
 
>> Link download: Bài tập tính tiền hàng
 
52.91.221.160

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn