Bài tập excel tính tiền điện hàng tháng

Hướng dẫn giải Bài tập excel tính tiền điện hàng tháng + lời giải đáp án trên excel 2010 2007 từ cơ bản đến nâng cao chuyên sâu

  BẢNG TÍNH TIỀN ĐIỆN
                   
  Khách Hàng Khu Vực Số Cũ Số Mới Định Mức Tiêu Thụ Tiền Điện Thuê Bảo Phải Trả
  Anh 1 468 500          
  2 160 230          
  Trang 3 410 509          
  Lan 3 436 630          
  Loan 2 307 450          
  Thanh 1 171 205          
  Tổng Cộng        
  Kết Quả Tham Khảo 572 287,850 14,393 ######
 
Yêu Cầu
 
Câu 1 Xác định gía trị cho cột Định Mức, biết rằng : Định Mức cho khu vực 1 là 50, khu vực 2 là 100 và khu vực 3 là 150
 
Câu 2 Tính lượng điện tiêu thụ của mỗi hộ biết rằng Tiêu Thụ = Số Mới - Số Cũ
 
Câu 3 Tính Tiền Điện biết rằng : Tiêu Điện = Tiêu Thụ * Đơn Giá, trong đó:
 
    - Nếu số KW Tiêu Thụ <= Số KW Định Mức của khu vực mình thi tính gía 450 đ/KW
 
    - Ngược lại  : cứ mỗi KW vượt định mức tính giá 800 đ/KW (Số KW trong định mức vẫn tính giá 450 đ/KW)
 
Câu 4 Tính Thuê Bao = 5% * Tiền Điện
 
Câu 5 Tính Phải Trả= Tiền Điện + Thuê Bao
 
Câu 6 Tính Tổng Cộng cho các cột Tiêu Thụ, Tiền Điện, Thuê Bao và Phải Trả
 
Câu 7 Định dạng và kẻ khung cho bảng tính
 

>> Link download: bài tập tính tiền điện

 

bài toán tính tiền điện trong excel
 

bài tập excel tính giá điện

 
bài tập tính tiền lương môn quản trị nhân lực
 
bài tập tính tiền lương và các khoản trích theo lương
 
bài tập tính tiền lương làm thêm giờ
 
bài tập tính dòng tiền
 
bài tập tính npv
 
bài tập tính npv irr có đáp án
18.207.137.4

Bình luận

Vuong Văn vượng
2018-09-13 08:38:43

Các chi phí này mẫu biên bản kiểm kê chứng khách quan về nên được phân bổ cho mẫu biên bản mất hóa đơn giá trị hợp lý của bổ cho kiểm toán mkf giá trị tất cả các yếu tố riêng lẻ, mẫu bảng chấm công các yếu tố hợp đồng, với phân bổ dựa trên bằng mẫu hoá đơn bán hàng không nhất thiết là

Nguyễn Thị Yến Nhi
2018-09-23 00:20:10

cho mình xin đáp án,mình cảm ơn!

Vuong Văn vượng
2019-01-04 07:31:02

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn