Bài tập excel xếp loại học lực cuối kỳ

Mẫu bài tập thực hành excel đánh giá xếp loại học lực cuối năm cuối kỳ hay nhất

KẾT QUẢ HỌC TẬP NĂM 2002
Tên
Học Sinh
Môn Chính Môn Phụ ĐTB Vị Thứ Xếp Loại Kết Quả Tham Khảo
Toán Hoá Sinh Sử Địa
Vinh 10 9 9 10 8 9 9.2 1 GIỎI G
Châu 8 8 9 9 8 9 8.4 2 KHÁ K
Vân 9 9 6 9 4 4 7.2 3 TRUNG BÌNH TB
Thành 9 5 5 8 4 8 6.4 4 TRUNG BÌNH TB
Anh 9 4 4 7 4 10 6.1 5 TRUNG BÌNH TB
Trang 4 7 5 6 6 6 5.6 6 TRUNG BÌNH TB
Thuỷ 6 2 4 9 9 5 5.2 7 YẾU Y
6 5 4 6 6 4 5.1 8 TRUNG BÌNH TB
Nguyệt 3 5 6 3 2 5 4.2 9 YẾU Y
Hoàng 7 4 1 2 2 5 3.7 10 YẾU Y

 

Hãy tính ĐTB cho mỗi học sinh biết rằng ĐTB=Tổng Điểm / Tổng Hệ Số, trong đó :
 
 - Các Môn Chính có hệ số là 2
 
 - Các Môn Phụ có hệ số là 1
 
Hãy xếp Vị Thứ cho mỗi học sinh dựa vào ĐTB
 
Hãy Xếp Loại cho học sinh dựa vào các yêu cầu sau:
 
- Giỏi : ĐTB >=9 và không có môn nào điểm nhỏ hơn 8
 
- Khá : ĐTB >=7 và không có môn nào điểm nhỏ hơn 6
 
- TB : ĐTB >=5 và không có môn nào điểm nhỏ hơn 4
 
- Yếu : Các trường hợp còn lại
 

>> Link download: Bài tập tính tiền hàng

52.91.221.160

Bình luận

thủy
2018-09-20 10:20:30

cho bài giải đi ạ

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn