Bài tập thực hành kế toán bán hàng trên excel

Bài tập thứ 8 thực hành làm kế toán bán hàng trên excel đầu ra đầu vào tính lãi lỗ trên số hàng đó sau khi giảm trừ khuyến mãi

BÀI THỰC HÀNH EXCEL SỐ 8        
1) Nhập và định dạng dữ liệu như bảng tính sau:      
PHIẾU GIAO NHẬN
MÃ SP TÊN
SP
LƯỢNG ĐƠN GIÁ KHUYẾN
MÃI
THÀNH
TIỀN
XB01 Xà bông LifeBoy 19 4200 3 67200
S001 Nước 5 4350 1 17400
T001 Thực phẩm 16 2000 3 26000
T002 Súp Knor 1 1000 0 1000
Tổng cộng: 111600
SẢN PHẨM      
Mã SP Tên SP Đơn giá      
XB01 Xà bông LifeBoy 4200      
S001 Nước 4350      
T002 Súp Knor 1000      
T001 Thực phẩm 2000      
 
Yêu cầu tính toán:
1) TÊN SP: Căn cứ vào MÃ SP, tra cứu trong bảng SẢN PHẨM.
 
2) ĐƠN GIÁ: Căn cứ vào MÃ SP, tra cứu trong bảng SẢN PHẨM.
 
"3) Tính số lượng sản phẩm được khuyến mãi cho các mặt hàng theo quy tắc
 
    mua 5 tặng 1, cụ thể như sau (theo Lượng):"
 
- Từ 1 đến 4: không được tặng
 
- Từ 5 đến 9: tặng 1 sản phẩm
 
- Từ 10 đến 14: tặng 2 sản phẩm
 
- Từ 15 đến 19: tặng 3 sản phẩm
 
- Từ 19 trở l6n: tặng 5 sản phẩm
 
4) THÀNH TIỀN = (LƯỢNG - KHUYẾN MÃI) * ĐƠN GIÁ.
 
5) Tính Tổng cộng tiền khách hành phải trả.
 
6) Trang trí cho bảng tính và lưu lại với tên Bai8.xls.
 
>> Link download: Bài tập tính tiền hàng
54.92.148.165

Bình luận

Por pech
2018-12-11 08:25:35

Tìm hiểu cách làm

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn