Bài tập định khoản mua thiết bị nước ngoài

Bài tập định khoản mua thiết bị nước ngoài

Bài tập định khoản kế toán mua thiết bị nước ngoài tính định khoản thuế gtgt, hàng tồn kho, tiền mặt, chuyển khoản cho đối tác.
Định khoản Tài khoản 211 - Tài sản cố định hữu hình

Định khoản Tài khoản 211 - Tài sản cố định hữu hình

Hướng dẫn bạn hạch toán và Định khoản Tài khoản 211 - Tài sản cố định hữu hình. Phân bổ giá trị tài sản sau mỗi tháng

0982.686.028