Phương trình kế toán là gì?

Phương trình kế toán là gì?

Phương trình kế toán là công thức sử dụng để nắm bắt được hiệu quả của mối quan hệ của các hoạt động tài chính trong một doanh nghiệp

0982.686.028