Bài tập thực hành kế toán excel kho 

Hướng dẫn làm bài tập thực hành kế toán excel kho mới nhất 2016. Hướng dẫn có lời giải bám sát công việc hàng ngày của các bạn

BÀI THỰC HÀNH EXCEL SỐ 1
               
1) Nhập và định dạng dữ liệu như bảng tính sau:        

BẢNG KÊ HÀNG NHẬP KHO

      Ngày: 10      
S
T
T
TÊN
HÀNG
SỐ
LƯỢNG
ĐƠN
GIÁ
TRỊ
GIÁ
THUẾ CƯỚC
CHUYÊN
CHỞ
CỘNG
1 Video 100 4,000,000 400,000,000 20,000,000 150,000 420,150,000
2 Ghế 50 150,000 7,500,000 375,000 75,000 7,950,000
3 Giường 58 1,200,000 69,600,000 3,480,000 87,000 73,167,000
4 Tủ 79 850,000 67,150,000 3,357,500 118,500 70,626,000
5 Nệm 92 200,000 18,400,000 920,000 138,000 19,458,000
6 Tivi 220 2,500,000 550,000,000 27,500,000 330,000 577,830,000
7 Bàn 199 600,000 119,400,000 5,970,000 298,500 125,668,500
TỔNG CỘNG: 1,232,050,000 61,602,500 1,197,000 1,294,849,500
Yêu cầu tính toán:          
2) Đánh số thứ tự cho cột STT (sử dụng mốc điền).      
3) Định dạng cột đơn giá có dấu phân cách hàng ngàn.      
4) Trị giá = Số lượng * Đơn giá.        
5) Thuế = Trị giá * 5%.          
6) Cước chuyên chở = Số lượng * 1500.        
7) Cộng = Trị giá + Thuế + Cước chuyên chở.        
8) Hãy tính tổng cộng các cột TRỊ GIÁ, THUẾ, CƯỚC CHUYÊN CHỞ và CỘNG.  
9) Ngày: Dùng hàm lấy ra ngày, tháng, năm hiện tại.      
10) Lưu bài tập với tên Bai1.xls.        

 

Link download: Bài tập kế toán excel kho

52.91.221.160

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn