KHOÁ HỌC KÈM RIÊNG KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI GIÁ CHỈ TỪ  500.000 VNĐ xem ngay

 

Bảng kê các đơn vị trực thuộc đối tượng cấp MST

 
Bảng kê các đơn vị trực thuộc đối tượng cấp MST Mẫu số: 01-ĐK-TCT-BK02 (Ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính)

 

 

 BẢNG KÊ

Các đơn vị trực thuộc thuộc đối tượng cấp mã số thuế 13 số

(Kèm theo Mẫu số 01-ĐK-TCT)

 

Tên người nộp thuế:........................................................................................

Mã số thuế (nếu có): .......................................................................................    

 

STT

Tên đơn vị trực thuộc

Số nhà, đường phố (thôn xóm)

Phường/xã

Quận/huyện

Tỉnh/

thành phố

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…, ngày… /… /……

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có)

 

 


Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn