KHOÁ HỌC KÈM RIÊNG KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI GIÁ CHỈ TỪ  500.000 VNĐ xem ngay

 

Bảng kê cửa hàng cửa hiệu trực thuộc

Bảng kê cửa hàng cửa hiệu trực thuộc Mẫu số: 03-ĐK-TCT-BK01 (Ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính)

BẢNG KÊ

Cửa hàng, cửa hiệu trực thuộc

(Kèm theo Mẫu số 03-ĐK-TCT)

 

Tên người nộp thuế:.......................................................................................................  

Mã số thuế (nếu có): .....................................................................................................      

 

STT

Tên cửa hàng, cửa hiệu

Địa chỉ

Phường/xã

Quận/huyện

Tỉnh/thành

phố

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                …, ngày… /… /……

                                                                                  ĐẠI DIỆN HỘ KINH DOANH

       Ký, ghi rõ họ tên

 

 

 


Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn