Bảng kê tài khoản ngân hàng Mẫu số: 01-ĐK-TCT-BK06

Link download về mẫu Bảng kê tài khoản ngân hàng Mẫu số: 01-ĐK-TCT-BK06 ban hành thông tư 95/2016 của công ty xkld nhat ban

 

 BẢNG KÊ Tài khoản ngân hàng

(Kèm theo Mẫu số 01-ĐK-TCT)

 

            Tên người nộp thuế:........................................................................................ 

Mã số thuế (nếu có): .......................................................................................    

    

STT

Tên Ngân hàng

(Ghi rõ chi nhánh/Phòng giao dịch)

Số tài khoản

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…, ngày… /… /……

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có)

 

Mời bạn tham khảo thêm :
 
 
 
54.92.148.165

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn