KHOÁ HỌC KÈM RIÊNG KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI GIÁ CHỈ TỪ  500.000 VNĐ xem ngay

 

5 trường hợp bị đình chỉ kinh doanh hàng miễn thuế

Khi bạn đến với LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH bạn hiểu Nhiều khi doanh nghiệp của bạn đang kinh doanh rất tốt các mặt hàng miễn thuế nhưng đột nhiên bị cấm hay đình chỉ kinh doanh đó mà bạn chưa biết phải làm thế nào, do nguyên nhân nào...
 
Những trường hợp nào thì doanh nghiệp của bạn Bị tạm dừng kinh doanh hàng miễn thuế khi nào? Những vi phạm đó có quy luật hình sự hay không
 

1. Các trường hợp tạm dừng hoạt động kinh doanh hàng miễn thuế

 
a) Theo đề nghị tạm dừng hoạt động của doanh nghiệp;
 
b) Các trường hợp thuộc đối tượng thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị định này.
 

2. Trình tự, thủ tục tạm dừng hoạt động kinh doanh hàng miễn thuế

 
a) Cục Hải quan tỉnh, thành phố ra thông báo tạm dừng hoạt động kinh doanh hàng miễn thuế.
 
b) Sau khi ra thông báo tạm dừng hoạt động kinh doanh hàng miễn thuế, Cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện kiểm tra, xác nhận lượng hàng tồn tại cửa hàng miễn thuế, kho chứa hàng miễn thuế.
 
c) Thực hiện thanh khoản các tờ khai hải quan tạm nhập đối với trường hợp thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị định này trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày ra thông báo tạm dừng hoạt động kinh doanh hàng miễn thuế.
 

3. Trong thời gian tạm dừng hoạt động kinh doanh hàng miễn thuế

 cơ quan hải quan thực hiện giám sát lượng hàng tồn tại cửa hàng miễn thuế, kho chứa hàng miễn thuế. Doanh nghiệp kinh doanh hàng miễn thuế chịu trách nhiệm bảo đảm nguyên trạng hàng hóa tại cửa hàng miễn thuế, kho chứa hàng miễn thuế.
 
4. Trong thời hạn tạm dừng hoạt động kinh doanh hàng miễn thuế, nếu doanh nghiệp có nhu cầu hoạt động trở lại thì thông báo bằng văn bản cho Cục Hải quan tỉnh, thành phố theo Mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.
 
5. Thời hạn tạm dừng hoạt động kinh doanh hàng miễn thuế không quá 06 tháng kể từ ngày thông báo tạm dừng hoạt động.
 
 
Chúc bạn thành công !
 
Nghị định 68/2016/NĐ-CP

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn