KHOÁ HỌC KÈM RIÊNG KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI GIÁ CHỈ TỪ  500.000 VNĐ xem ngay

 

Link tải download Biên bản đối chiếu bù trừ công nợ 3 bên mới nhất theo thông tư 200/BTC. Hướng dẫn ghi và điền các thông tin cần thiết để tiện theo dõi.

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 
 Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc
 
Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2016 
 
BIÊN BẢN ĐỐI CHIẾU, CẤN TRỪ CÔNG NỢ
Số                 /BTCN/
(Bên A):
Đại diện bên A:  Nguyễn Văn A                  Chức vụ: Giám Đốc
 
Địa chỉ:  Lê trọng Tấn - Thanh Xuân - Hà Nội
 
MST: 01334556
 
(Bên B):
Đại diện bên B:  Nguyễn Văn B                 Chức vụ: Giám đốc
 
Địa chỉ: Xuân Thuỷ - Cầu Giấy - Hà Nội
 
MST: 09384545
 
(Bên C):  
 
Đại diện bên C:   Nguyễn Văn C                 Chức vụ: Giám đốc
 
Địa chỉ: Nguyễn Văn Cừ - Long Biên - Hà Nội
 
MST: 09384734
 
 - Căn cứ vào hợp đồng kinh tế  số : 2
 
- Hợp đồng kinh tế số: HĐKT09834
 
 Hợp đồng kinh tế số: HĐKT09833
 
-Và hợp đồng kinh tế số HĐKT09831 đã ký ngày 22  tháng 01 năm 2016 giữa 03 bên.
 
          Hôm nay ngày26 tháng 07 năm 2016 tại , ba bên cùng đối chiếu thanh toán và xác nhận bù trừ công nợ cụ thể như sau: "
 
           Giá trị thực hiện hợp đồng số: 09834/ ngày  22  tháng  01  năm 2016 và HDKT số: 09833 Bên A bán hàng cho Bên B là:  300.000.000 đồng.
 
           Giá trị thực hiện hợp đồng số HĐKT09833 ngày  22  tháng  01  năm 2016 Bên B bán hàng cho Bên C là 200.000.000 đồng.
 
           Giá trị thực hiện hợp đồng số: HĐKT09831 ngày  22  tháng   01    năm 2016 Bên C bán hàng cho Bên A là 150.000.000 đồng.
 
1. Số tiền bên C phải trả cho bên B là: 50.000.000 đồng
 
2. Số tiền bên B phải trả cho bên A là: 50.000.000 đồng
 
3 Số tiền bên A phải trả cho bên C là: 100.000.000 đồng
 
Sau khi đối chiếu, cấn trừ công nợ ba bên cùng thống nhất số tiền bên B phải thu của bên C sẽ được cấn trừ với số tiền bên C phải thu của bên A. Bên A còn phải thanh toán cho Bên C số tiền là: 150.000.000 đồng.
 
Bằng chữ: Một trăm năm mươi triệu đồng chẵn.
 
          Số tiền trên 150.000.000 VNĐ trong vòng 45 ngày kể từ ngày biên bản bù trừ được ký kết
TK số:
          Biên bản này được lập thành 06 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 02 bản.
 
 
ĐẠI DIỆN BÊN A                                                         ĐẠI DIỆN BÊN B                                           ĐẠI DIỆN BÊN C
 
 
 
( Ký, đóng dấu)                                                            ( Ký, đóng dấu)                                               ( Ký, đóng dấu)
 
 
 
mẫu biên bản bù trừ công nợ 2 bên
 
mẫu biên bản bù trừ công nợ 3 bên
 
mẫu biên bản bù trừ công nợ hai bên
 
mẫu biên bản cấn trừ công nợ
 
mẫu bù trừ công nợ 3 bên
 
tải mẫu biên bản cấn trừ công nợ
 
biên bản đối trừ công nợ 3 bên
 
mẫu biên bản đối chiếu công nợ 2 bên

 


Bình luận

Cu trong xoay
2019-01-04 07:29:39

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn