KHOÁ HỌC KÈM RIÊNG KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI GIÁ CHỈ TỪ  500.000 VNĐ xem ngay

 

Download mẫu biên bản làm việc mẫu số 09-TC

MẪU SỐ 09 - TC

(Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2013/TT-TTCP ngày 30/9/2013 của Thanh tra Chính phủ)

…………(1)…………..

ĐOÀN/TỔ XÁC MINH TỐ CÁO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

BIÊN BẢN LÀM VIỆC

 
   

Vào hồi 15giờ 00 ngày 23 tháng 06 năm 2016, tại P.Phương Liệt - Quận Hoàng Mai - Tp.Hà Nội.

Đoàn/Tổ xác minh tố cáo được thành lập theo Quyết định số   001 /QĐ15 ngày23/06/2016 của P.Phương Liệt, gồm:

1. Ông (bà) ĐÀO VĂN A                        chức vụ: Tổ trưởng dân phố

2. Ông (bà) Nguyễn Thị B                   chức vụ: Chủ tịch hội phụ nữ

Tiến hành làm việc với: Ông Phan Van A & Nguyễn Thị B

Nội dung làm việc: Hoà giải ly hôn

Buổi làm việc kết thúc hồi 17 giờ 00 phút cùng ngày

Biên bản này đã được đọc cho những người cùng làm việc nghe và xác nhận dưới đây.

Biên bản được lập thành 03 bản và giao cho 03 bên

 

 

    Những người cùng làm việc                          Thành viên Đoàn/Tổ xác minh

                …….(4)…….                            (Từng thành viên làm việc ký, ghi rõ họ tên)

 

mẫu biên bản cuộc họp
 
mẫu biên bản làm việc hiện trường
 
mẫu biên bản sự việc
 
mẫu biên bản làm việc giữa hai bên
 
mẫu biên bản làm việc chung
 
tài liệu mẫu biên bản làm việc
 
mẫu biên bản làm việc nhóm
 
mẫu biên bản làm việc hiện trường xây dựng
 

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn