ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THỰC TẾ CHUYÊN NGHIỆP

Mẫu hợp đồng giao khoán QĐ48/BTC

Biên bản thanh lý nghiệm thu hợp đồng giao khoán Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC

Đơn vi: CÔNG TY TNHH Â

Bộ phận: KINH DOANH

Mẫu số: 09- LĐTL

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC

Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC) Số 001

BIÊN BẢN THANH LÝ (NGHIỆM THU) HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN

Ngày 01 tháng 10 năm 2015

Họ và tên: NGUYỄN VĂN MẠNG                 Chức vụ TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH

Đại diện  CÔNG TY TNHH Â                        Bên giao khoán hợp đồng mua bán

Họ và tên: Lê Văn Thành                              Chức vụ giám đốc

Đại diện CÔNG TY TNHH B                         Bên nhận khoán hợp đồng mua bán

Cùng thanh ký hợp đồng số 01 ngày  01 tháng 10 năm 2015

Nội dung công việc ( ghi trong hợp đồng ) đã được thực hiện: 50% tiến độ

Giá trị hợp đồng đã thực hiện: 16.000.000 VNĐ

Bên CÔNG TY TNHH A   đã thanh toán cho bên CÔNG TY TNHH B  số tiền là 4.000.000 đồng

( viết bằng chữ):Bốn triệu đồng chẵn

Số tiền bị phạt do bên CÔNG TY TNHH A vi phạm hợp đồng: 0 đồng

(viết bằngchữ): không đồng

Số tiền bên CÔNG TY TNHH A còn phải thanh toán cho bên CÔNG TY TNHH B  là. 4.000.000 đồng

(viết bằng chữ): Bốn triệu đồng chẵn

Kết kuận: Bên CÔNG TY TNHH A sẽ thanh toán nốt số tiền trong hợp đồng cho CÔNG TY TNHH B sau khi hoàn thành 100% công việc trong hợp đồng.

 

Đại diện bên nhận khoán

(Ký, họ tên )

 

Đại diện bên giao khoán

(Ký, họ tên )

hợp đồng giao khoán xây dựng
 
hợp đồng giao khoán công việc
 
hợp đồng giao khoán nhân công
 
hợp đồng giao khoán là gì
 
hợp đồng giao khoán có phải đóng bảo hiểm
 
hợp đồng giao khoán nhân công xây dựng
 
hợp đồng giao khoán thi công xây lắp
 
hợp đồng giao khoán xây dựng nhà ở
 
>> Link download: Hợp đồng giao khoán

 

Bạn có thắc mắc gì muốn được giải đáp hãy để lại ý kiến ( Họ tên, Số điện thoại hoặc Email, câu hỏi) của mình dưới dưới phần bình luận chúng tôi sẽ giải đáp cho bạn !

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ LIÊN QUAN

CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT


Dịch vụ kế toán

0972.868.960