KHOÁ HỌC KÈM RIÊNG KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI GIÁ CHỈ TỪ  500.000 VNĐ xem ngay

 

Biên bản thu hồi hoá đơn gtgt đã lập 2018 - 2019

Với biên bản viết sai địa chỉ, mã số thuế, số tiền ..bạn cần lập Biên bản thu hồi hoá đơn gtgt đã lập và viết hoá đơn mới cho cty đối tác

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---oOo---

 

 

BIÊN BẢN THU HỒI HOÁ ĐƠN  ĐÃ LẬP.

Số 0123/BBTHHĐ

 

- Căn cứ Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.

 

- Căn cứ Nghị định 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị  định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.

 

- Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT BTC ngày 31/03/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP

 

Hôm nay, ngày 05/05/2016, đại diện hai bên gồm có:

 

BÊN A :   CÔNG TY DỊCH VỤ MINH QUÂN

Địa chỉ :  Số 1 Hoàng văn Thái – p.Khương Mai – Thanh Xuân – Hà Nội

Điện thoại : 09822734723                  MST: 123456789

Do Ông (Bà) : Vương Văn Minh       Chức vụ : Kế Toán Trưởng

 

BÊN B CÔNG TY TNHH THÁI LAN

Địa chỉ :  Số 2 Đường Phạm Hùng – P.Cầu Bươi – Q.Cầu Giấy – Hà Nội

Điện thoại : 09823734534                     MST: 987654321

Do: Nguyễn Mạnh Thái                         Chức vụ : Giám Đốc

 

Hai bên,thống nhất lập biên thu hồi (Liên 2) hóa đơn 01GTKT3/001 đã lập, có ký hiệu: AA/14P số 123456  ngày 05/05/2016 để xóa bỏ theo qui định, và sẽ xuất thay thế bằng hóa đơn số 01GTKT3/001, ký hiệu: AA/14P số 8345345 ngày 23/04/2016

 

 

·         Lý do thu hồi  : Viết sai số tiền được ghi trên hoá đơn GTGT

 

Chúng tôi cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc thu hồi và xóa bỏ hóa đơn này.

Biên bản này lập thành 02 bản, Bên A giữ 01 bản, Bên B giữ 01 bản.

 

 

 

               ĐẠI DIỆN BÊN A                                                           ĐẠI DIỆN BÊN B

 

>> Download: Biên bản thu hồi hoá đơn

Mời bạn xem thêm:

>> khi in bị mất dòng kẻ trong excel

>> đơn xin nghỉ phép dưỡng thai

>> tính phụ cấp trong excel

>> giáo trình excel 2016 pdf


Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn