Một trình điều khiển chi phí là gì?

Một trình điều khiển chi phí là gì?

Lý tưởng nhất, một người lái xe chi phí là một hoạt động là nguyên nhân gốc rễ của lý do tại sao một chi phí xảy ra.

0982.686.028