KHOÁ HỌC KÈM RIÊNG KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI GIÁ CHỈ TỪ  500.000 VNĐ xem ngay

 

Hình thức kiểm tra kiểm toán

Các hình thức kiểm tra kiểm toán  có mấy hình thức kiểm tra kiểm toán hiện nay được BTC áp dụng trong kế toán kiểm toán
 
1. Tự kiểm tra việc thực hiện văn bản do Thủ trưởng đơn vị trực thuộc KTNN tổ chức.
 
2. Kiểm tra của KTNN được tiến hành thông qua các hình thức sau đây:
 
a) Thành lập các đoàn kiểm tra để kiểm tra trực tiếp tại đơn vị để nắm bắt tình hình khi cần thiết hoặc kiểm tra việc thi hành các văn bản trong từng lĩnh vực, từng công việc cần tập trung chỉ đạo trong từng thời kỳ.
 
b) Yêu cầu các báo cáo bằng văn bản về tình hình và kết quả thực hiện các văn bản gắn với công việc cụ thể được giao.
 
c) Kiểm tra thông qua tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết.
 
d) Hình thức khác do Tổng KTNN quyết định.
 
Bạn có thắc mắc hồ sơ kiểm toán bạn có thể theo dõi tại đây: Hồ sơ và thủ tục kiểm toán
Quyết định 1278/QĐ-KTNN

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn