Các khoản chi phí được trừ mới nhất khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Thực sự để mà nhớ hết được tất cả các khoản chi phí được trừ khi tính thuế TNDN quả là khó khăn. Đọc hết tất cả thông tư, nghị định để tóm tắt được vấn đề trên quả là không đơn giản.
 
Hôm nay KẾ TOÁN HÀ NỘI sẽ tóm tắt , liệt kê tất cả các khoản được trừ khi tính thuế TNDN năm 2016 mới nhất hiện nay.
 
Theo thông tư số 78/2014/TT-BTC và thông tư 96/2015/TT-BTC thì trong năm 2015, khi xác định  nghĩa vụ thuế TNDN, các bạn cần đặc biệt lưu ý khi xác định các khoản chi phí được trừ.

 Chi phí tiền lương, tiền công

* Đối với lao động thường xuyên thì cần:
 
– Hợp đồng lao động
 
– Mã số thuế thu nhập cá nhân (danh sách nhân viên được đăng ký MSTTNCN)
 
– Hồ sơ lao động
 
– Phiếu chi thanh toán lương, hoặc chứng từ ngân hàng nếu thanh toán qua ngân hàng
 
– Quy chế tiền lương, thưởng : nêu rõ điều kiện hưởng và mức hưởng
 
– Thực hiện đóng bảo hiểm bắt buộc.
 
– Bảng thanh toán tiền lương.
 
– Thỏa ước lao động tập thể ( nếu có)
 
– Bảng chấm công hàng tháng.
 
– Các Quyết định của Giám đốc ban hành : QĐ tăng lương, QĐ thưởng…
 
 * Đối với những lao động thời vụ cần có:
 
- Hợp đồng lao động thời vụ ( 1 năm không ký quá 2 lần )
 
- Nếu không khấu trừ 10% thuế TNCN trước khi trả lương thì phải có Bản cam kết mẫu 23/BCK-TNCN và người lao động phải có MST cá nhân
 
- Bản sao CMTND
 
* Đối với hợp đồng giao khoán cần có:
 
– Biên bản nghiệm thu
 
- Khấu trừ 10% thuế TNCN đối với những lần chi trả thu nhập >= 2 triệu
 
– Hợp đồng giao khoán
 
– Chứng từ thanh toán tiền
 
– Biên bản bàn giao

Chi phí công tác

Thủ tục đối với khoản mục chi phí công tác cần có :
 
-      Hóa đơn, chứng từ phát sinh trong quá trình đi công tác
 
-      Quy định về chế độ công tác phí : nêu rõ điều kiện hưởng và mức hưởng
 
-      Giấy đi đường
 
-      Quyết định cử đi công tác
 
Chú ý : Theo thông tư 96/2015/TT-BTC có hiệu lực từ 06/08/2015 thì 

 Các khoản phụ cấp cho người lao động

Doanh nghiệp có các khoản phụ cấp cho người lao động như xăng xe, điện thoại, trang phục, ăn ca thì cần có các chứng từ sau:
 
– Chứng từ chi tiền cho người lao động.
 
– Các khoản phụ cấp phải được quy định tại 1 trong các hồ sơ sau:
 
+ Hợp đồng lao động.
 
+ Quy chế tài chính.
 
+ Thỏa ước lao động tập thể.

 Chi phí phúc lợi chho người lao động như hiếu hỉ, sinh nhật, nghỉ mát

* Đối với chi phí nghỉ mát
 
– Chứng từ thanh toán.
 
- Phải dược quy định rõ trong HĐLĐ hoặc quy chế tài chính của công ty
 
– Các hóa đơn tiền phòng, ăn uống đầy đủ nếu có, nếu là đơn vị cung cấp dịch vụ cho công ty thì phải thể hiện trên văn bản.
 
– Hợp đồng kinh tế, thanh lý hợp đồng nếu thuê các tổ chức cung cấp dịch vụ.
 
– Quyết định của Giám đốc về việc đi nghỉ mát, quyết định phê duyệt kinh phí.
 
– Bảng kê danh sách người lao động được tham gia đi nghỉ mát
 
* Đối với các khoản phúc lợi như hiếu, hỉ, sinh nhật, chi cho con người lao động…
 
– Chứng từ chi tiền
 
– Quy định trong quy chế tài chính hay thỏa ước lao động của công ty
 
– Photo giấy xác nhận như giấy đăng ký kết hôn, giấy báo tử…. các giấy tờ liên quan đến các khoản chi đó.
 
– Đề nghị chi của công đoàn, phòng nhân sự hay đại điện người lao động trong công ty

Chi phí khấu hao TSCĐ

* Thủ tục khi mua TSCĐ
 
 - Chứng từ thanh toán không dung tiền mặt
 
- Hợp đồng mua, thanh lý hợp đồng.
 
- Làm thủ tục đăng ký quyền sở hữu ( nếu có )
 
- Hóa đơn
 
- Quyết định đưa tài sản vào sử dụng
 
- Biên bản giao nhận tài sản
 
* Trích khấu hao TSCĐ
 
– Bảng phân bổ khấu hao tài sản cố định.
 
- Thời gian khấu hao phải theo khung quy định của bộ tài chính ( thông tư 45/2013/TT-BTC)
 
– Đăng ký trích khấu hao tài sản cố định.

* Thủ tục khi thanh lý,  nhượng bán TSCĐ

- Biên bản bài giao tài sản

- Biên bản  họp của HĐQT ( công ty CP ), HĐTV ( Cty TNHH )
 
- Hóa đơn bán tài sản
 
- Thành lập ban thanh lý, nhượng bán: đánh giá giá trị tài sản và xác định giá bán
 
- Hợp đồng bán tài sản và thanh lý hợp đồng
 
- Quyết định thanh lý,nhượng bán

 Chi phí lãi vay

Ghi chú : Ngoài ra, tại thời điểm vay thì tồn quỹ ( TK 111+112 ) phải ở mức hợp lý.
 
- Hợp đồng vay
 
- Khấu trừ 5% thuế TNCN trên số tiền chi trả lãi vay cho cá nhân
 
- Giấy nhận nợ ( khế ước vay )
 
- Lãi suất vay tính vào chi phí được trừ tối đa là 150% lãi suất quy định của nhà nước tại thời điểm vay
 
- Vốn đăng ký kinh doanh phải được góp đủ tại thời điểm vay

Chi phí đồng phục cho người lao động

- Phải được quy định rõ trong HĐLĐ hoặc trong quy chế tài chính của doanh nghiệp
 
- Nếu chi bằng tiền thì :
 
+Không khống chế mức chi ( nếu phù hợp với những quy định nêu trong HĐLĐ hoặc quy chế tài chính của doanh nghiệp )
 
+Quyết định chi tiền đồng phục
 
+Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt ( nếu hóa đơn >= 20 triệu )
 
+Danh sách lao động được hưởng
 
+Hóa đơn
 
+Chứng từ chi tiền
 
+Biên bản giao nhận
 
+Mức chi tối đa 5.000.000đ/người/1 năm
 
+ Hợp đồng kinh tế : mua hoặc may đồng phục
 
- Nếu chi bằng hiện vật :

Chi phí thuê tài sản của cá nhân : thuê văn phòng, thuê kho, thuê xe…

- Nếu giá trị thuê <= 100 triệu/năm thì phải làm thủ tục mua hóa đơn của cơ quan thuế
 
- Hợp đồng thuê
 
- Nếu giá trị thuê <=100 triệu/năm thì không phải mua hóa đơn của cơ quan thuế, nhưng phải lập mẫu bảng kê 01/TNDN
 
- Chứng từ thanh toán tiền thuê
 
54.146.98.143

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn