các khoản phụ cấp không phải đóng bảo hiểm 

ke-toan-thuc-te

Tổng hợp các khoản tính đóng BHXH

Tổng hợp các khoản tính đóng BHXH

Tổng hợp các khoản tính đóng BHXH Sau đây KẾ TOÁN THỰC TẾ sẽ tổng hợp tất cả các khoản tính đóng và không đóng BHXH cho người lao động như sau