Các khoản khấu trừ khi tính thuế TNCN

Các khoản khấu trừ khi tính thuế TNCN

Hướng dẫn tính Các khoản khấu trừ khi tính thuế TNCN 2016 như: ăn trưa, điện thoại, làm thêm giờ, hay trang phục hàng năm

0982.686.028