Thế nào được gọi là khoản nợ và Các loại dài hạn nợ phổ biến hiện nay trong nền kinh tế việt nam năm 2016. Học kế toán thực hành đưa ra nhận định.
 
Tổng quan
 
Trong thế giới kinh doanh, nợ dài hạn là tiền mà là nợ cho vay đối với một khoảng thời gian hơn một năm kể từ ngày của bảng cân đối hiện nay. nợ dài hạn chuyển thành nợ ngắn hạn khi thời gian còn lại cho đến khi các khoản nợ phải được hoàn trả trở nên ít hơn một năm với thời gian trôi qua. Cá nhân tài trợ cho việc mua các hạng mục chi phí cao, chẳng hạn như xe hơi, với các điều kiện kéo dài hơn một năm cũng được tham gia vào các nghĩa vụ nợ dài hạn.
 
các khoản nợ phổ biến hiện nay

Nợ Kho bạc và trái phiếu Chính phủ

 
Trái phiếu là công cụ nợ có kỳ hạn cố định trả nợ và thanh toán với lãi suất cố định được thực hiện trong cuộc sống của trái phiếu. lãi trái phiếu được thanh toán đều đặn trong suốt cuộc đời của trái phiếu, nhưng vốn chỉ được hoàn trả, đầy đủ, vào cuối thời hạn cho vay được xác định trên trái phiếu. Trái phiếu có thể được mua và bán trên thị trường tài chính. Trái phiếu được sử dụng để huy động vốn của các chính phủ ở cấp liên bang, tiểu bang và địa phương. trái phiếu chính phủ liên bang với ngày đáo hạn là 30 năm, kể từ thời điểm phát hành được gọi là Kho bạc trái phiếu. trái phiếu công khai ban hành theo truyền thống được coi là đầu tư rủi ro thấp, dựa vào khả năng của chính phủ để trả nợ. giá trị trái phiếu tăng và giảm theo một số yếu tố, bao gồm cả lãi suất thanh toán của trái phiếu và độ dài của thời gian trước khi trái phiếu đáo hạn và các nguồn vốn phải được hoàn trả. Nói chung, nếu lãi suất tăng tương đối so với lãi suất thanh toán của trái phiếu, giá bán của trái phiếu sẽ giảm.
 

Nợ Trái phiếu chuyển đổi

 
Nếu một công ty không có xếp hạng tín dụng cao, (nếu nó là một khởi động tương đối mới, ví dụ) nó thường sẽ cần phải cung cấp trái phiếu với mức lãi suất cao hơn nhiều so với mức giá hiện tại được cung cấp bởi các ngân hàng. Điều này có nghĩa rằng việc phát hành trái phiếu để huy tài chính để mở rộng sẽ là tốn kém. Để chống lại điều này, doanh nghiệp có thể phát hành trái phiếu chuyển đổi để tăng số tiền mà họ cần. Trái phiếu chuyển đổi cung cấp mức giá cạnh tranh quan tâm cho dù công ty không có xếp hạng tín dụng cao, nhưng các nhà đầu tư đang thuyết phục để mua các trái phiếu này bởi vì họ cung cấp cơ hội cho các trái phiếu được chuyển đổi sang cổ phiếu phổ thông của công ty sau này. Nếu công ty làm tốt và làm tăng giá cổ phiếu, số cổ phiếu cho vay trong sự thành công của công ty. Nếu cổ phiếu không tăng giá, công ty vẫn phải trả lãi suất trên trái phiếu và hoàn trả vốn khi thời hạn của trái phiếu hết hạn.
 

Nợ Các khoản vay dài

 
Các doanh nghiệp vay vốn dài hạn với ngân hàng để họ có thể lây trả nợ vốn trong khoảng thời gian cố định. Thông thường, một khoản vay hạn có thời hạn cố định trong năm hoặc nhiều năm để trả về giá trị vốn của khoản vay. Giá trị vốn vay, được gọi là "vốn gốc", cộng với trả lãi thường được làm cho ngân hàng hàng tháng cho đến khi hiệu trưởng đã được thanh toán đầy đủ vào cuối thời hạn cho vay. Quá trình hoàn trả lại vốn gốc trong thời hạn của khoản vay được gọi là "hao tiền vay."
 
18.205.246.238

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn