PHÍM TẮT TRONG POWERPOINT

Để làm việc hiệu quả hơn với PowerPoint bạn nên sử dụng các phím tắt, vì đơn giản khi bạn đang sử dụng bàn phím thì dùng phím tắt để thao tác sẽ nhanh hơn bạn rời tay khỏi bàn phím để cầm chuột thao tác.

1. Phím tắt cơ bản

Phím tắt   Chức năng
Ctrl + N   tạo mới một trình chiếu
Ctrl + M   tạo mới một slide
Ctrl + D   tạo một bảng copy của slide đang chọn
Ctrl + O   mở một trình chiếu
Ctrl + W   đóng một trình chiếu
Ctrl + P   in một trình chiếu
Ctrl + S   lưu một trình chiếu
F5   chạy trình chiếu trình trang đầu tiên
Shift + F5   chạy trình chiếu từ trang hiện tại
Alt + F4   thoát khỏi PowerPoint
Ctrl + F   tìm kiếm
Ctrl + H   thay thế
Ctrl + K   tạo một siêu liên kết
F7   kiểm tra chính tả
ESC   thoát khỏi một hành động trên menu hoặc hộp thoại
Ctrl + Z   trở về lệnh trước
Ctrl + Y   phục hồi tình trạng trước khi thực hiện Ctrl + Z
Alt + Phím số   thực hiện một lệnh trên thanh công cụ Quick Access theo thứ tự mặc định 1,2,3,4...

 

2. Làm việc với bản thảo, màn hình thiết kế

Phím tắt   Chức năng
Alt + Shift + <--   tăng cấp một đoạn
Alt + Shift + -->   giảm cấp một đoạn
Alt + Shift + Up   di chuyển các đoạn đang chọn lên trên
Alt + Shift + Down   di chuyển các đoạn đang chọn xuống dưới
Alt + Shift + dấu cộng   sổ nội dung bên dưới các tiêu đề trong mỗi slide
Alt + Shift + dấu trừ   thu gọn nội dung bên dưới các tiêu đề trong mỗi slide
Alt + Shift + A   mở rộng để hiển thị tất cả các nội dung và tiêu đề
F6   di chuyển theo kim đồng hồ giữa các đối tượng trong chế độ Normal View
Shift + F6   di chuyển theo chiều ngược kim đồng hồ giữa các đối tượng trong chế độ Normal View
Ctrl + Shift + Tab   chuyển đổi qua lại giữa 2 thẻ Slides và Outline trong chế độ Normal View

 

3. Làm việc với các đối tượng đồ họa

Phím tắt - Chức năng
Alt + U   chọn một hình có sẵn Autoshaps trong thanh công cụ Drawings
Ctrl + Enter   vẽ hình vào trong slide
Ctrl + Shift + G   nhóm các đối tượng đồ họa đang chọn thành một nhóm
Ctrl + Shift + H   phân rã một nhóm
Shift + F9   ẩn / hiện thị đường kẻ ô dạng lưới trên màn hình thiết kế Slide
Alt + F9   ẩn / hiện đường kẻ ngang và dọc định vị trên Slide
Ctrl + G   thiết lập giá trị khác cho đường lưới và đường định vị trên slide
Ctrl + Shift + C   sao chép định dạng một đối tượng
Ctrl + Shift + V   dán sao chép định dạng vào đối tượng đang chọn

 

4. Chọn văn bản hoặc 1 đối tượng

Phím tắt   Chức năng
Shift + -->   chọn một ký tự phía sau
Shift + <--   chọn một ký tự phía trước
Ctrl + Shift + -->   chọn một từ phía sau
Ctrl + Shift + <--   chọn một từ phía trước
Shift + mũi tên lên   chọn một hàng phía trên
Shift + mũi tên xuống   chọn một hàng phía dưới
Ctrl + A   chọn tất cả đối tượng, văn bản, slide tùy vị trí con trỏ đang đứng


5. Xóa văn bản hoặc các đối tượng

Phím tắt   Chức năng
Backspace (¬)   xóa một ký tự phía trước
Delete   xóa một ký tự phía sau con trỏ hoặc các đối tượng đang chọn
Ctrl + Backspace (¬)   xóa một từ phía trước
Ctrl + Delete   xóa một từ phía sau

 

6. Phím tắt khi trình chiếu

Phím tắt a Chức năng
F5   bắt đầu trình chiếu
Shift+ F5   Trình chiếu tại trang đang đứng
     
N, Mũi tên lới, Mũi tên xuống, Page Down, Sapcebar,Enter   Trình chiếu trang tiếp theo
     
P, Mũi tên lùi,Mũi tên lên, Page Up, Backspace()   Trình chiếu trang trước
     
Phím số + Enter   Trình chiếu trang số đã gõ. Ví dụ để chiếu trang số 5, gõ phím số 5 bên bàn phím số. Nhấn Enter.
B, dấm chấm   Trả về màn hình màu đen tức tạm ngưng trình chiếu
W, dấu phẩy   Trả về màn hình màu trắng - cũng tạm ngưng trình chiếu
S   Từng hoặc chạy lại một trình chiếu tự động
ESC, gạch nối   Kết thúc trình chiếu trở về màn hình soạn thảo
E   Xóa các hiệu ứng trên màn hình do bút vẽ tạo ra
H   Trình chiếu kế tiếp nếu trang này đang bị ẩn
Ctrl + P   Hiển thị hoặc tắt bút vẽ khi đang trình chiếu
Ctrl + A   Hiển thị con trỏ chuột khi đang sử dụng bút vẽ
Ctrl + H   Ẩn con trỏ và các nút điều hướng ở góc dưới bên trái màn hình trình chiếu
Ctrl + U   Ẩn con trỏ và các nút điều hướng trong 15 giây
Tab   Di chuyển đến hyperlink (siêu liên kết) đầu tiên hoặc tiếp theo trong trang trình chiếu đang chiếu
Shift + Tab   Di chuyển đến hyperlink trước hyperlink đang đứng trong trang trình chiếu đang chiếu
 
52.91.221.160

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn