Bảng kê hàng hoá mua vào không có hoá đơn

Bảng kê hàng hoá mua vào không có hoá đơn

Mẫu Bảng kê hàng hoá mua vào không có hoá đơn GTGT dùng cho đơn hàng số lượng nhiều không viết hoá đơn GTGT của tư nhân

0982.686.028