Giá trị thanh toán là gì?

Giá trị thanh toán là gì?

Thanh toán giá trị là một cách để thanh toán một khách hàng cho các dịch vụ được cung cấp. Về cơ bản, số lượng hóa đơn được dựa trên giá trị của dịch vụ

0982.686.028