Dòng tiền đã trừ thuế là gì?

Dòng tiền đã trừ thuế là gì?

Tôi xem tiền thuần dòng thuế là số lượng tiền mặt dành trừ đi các khoản tiết kiệm thuế thu nhập khi số tiền được khấu trừ trên tờ khai thuế thu nhập của công ty.

0982.686.028