chốt sổ bảo hiểm xã hội như thế nào 

ke-toan-thuc-te

Thủ tục chốt sổ BHXH năm 2016

Thủ tục chốt sổ BHXH năm 2016

Hướng dẫn bạn các thủ tục chốt sổ BHXH năm 2016. Các mẫu tờ khai thông tin cần điền vào mẫu tờ khai của chốt sổ bảo hiểm xã hội