Chức năng ABS - Cách thực hiện các giá trị tuyệt đối trong Microsoft Excel

 
Number - Đây là số mà bạn muốn có giá trị tuyệt đối cho. Nó có thể là một tài liệu tham khảo hoặc một số
 
chuc-nang-abs-gia-tri-tuyet-doi
 
Cột B là kết quả. Cột C là công thức.
 
Ví dụ:
 
Trong ô B2 - Chúng ta muốn tìm giá trị tuyệt đối của số trong ô A1. Vì vậy, chúng tôi sử dụng công thức = ABS (A1). Vì vậy, nó mang lại cho bạn giá trị tuyệt đối của 33,4 đó là 33,4.
 
Trong ô B3 - Chúng ta muốn tìm giá trị tuyệt đối của số trong ô A2. Vì vậy, chúng tôi sử dụng công thức = ABS (A2). Vì vậy, nó mang lại cho bạn giá trị tuyệt đối của -22 là 22.
 
Trong ô B4 - Chúng ta muốn tìm giá trị tuyệt đối của 11. Vì vậy chúng ta sử dụng công thức = ABS (11). Vì vậy, nó mang lại cho bạn giá trị tuyệt đối là 11 là 11.
 
54.236.234.60

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn