KHOÁ HỌC KÈM RIÊNG KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI GIÁ CHỈ TỪ  500.000 VNĐ xem ngay

 

Hướng dẫn thời gian và Danh mục tính hao mòn tài sản cố định vô hình tính tỷ lệ cách trích khấu hao tài sản cố định 2016

Nhiều bạn chưa biết các công cụ, dụng cụ của công ty được khấu hao trong thời gian bao lâu để có thể tính toán được các nghiệp vụ căn bản. 

Sau đây KẾ TOÁN THỰC TẾ chia sẻ bảng trích khấu hao tài sản cố định vô hình trong kế toán.

DANH MỤC THỜI GIAN SỬ DỤNG VÀ TỶ LỆ TÍNH HAO MÒN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH

STT

Danh mục

Thời gian quy định của Nhà nước (năm)

Quy định của một số địa phương

Đề xuất của Vụ

Ý kiến của các đơn vị

Tối đa

Tối thiểu

Thời gian sử dụng

Tỉ lệ hao mòn

Thời gian sử dụng (năm)

Tỷ lệ hao mòn (%năm)

Thời gian sử dụng (năm)

Tỷ lệ hao mòn (%năm)

Loại 1

Quyền tác giả

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Giá trị bản quyền tác giả

50

4

25

4

25

4

 

 

 

- Giá trị bằng phát minh sáng chế

50

4

25

4

25

4

 

 

 

- Sách, tài liệu

50

4

25

4

25

4

 

 

Loại 2

Phần mềm ứng dụng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Phần mềm tin học văn phòng

50

4

5

20

5

20

 

 

 

- Phần mềm phục vụ công tác nghiệp vụ

50

4

5

20

5

20

 

 

 

- Phần mềm diệt virut

50

4

5

20

5

20

 

 

 

- Phần mềm khác

50

4

5

20

5

20

 

 

Loại 3

Tài sản cố định vô hình khác

50

4

5

20

5

20

 

 

 

…………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chúc bạn thành công !


Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

Không có tin nào